Hongarije is geen democratie meer, zegt het Europees Parlement

De meerderheid van de Europarlementariërs is het eens: Hongarije is geen volwaardige democratie meer en de Europese Unie is medeverantwoordelijk omdat ze niet in actie is gekomen.

2 min. leestijd

Hongarije kan niet meer als een democratie beschouwd worden, vinden 433 Europarlementariërs. Vandaag hebben ze in Straatsburg ingestemd met deze conclusie uit het rapport van de Franse Europarlementariër Gwendoline Delbos-Corfield (De Groenen).

Wel of geen geld naar Hongarije

De stemming komt op een precair moment: komende woensdag is de deadline voor de Europese Commissie om de lidstaten te vragen subsidie aan Hongarije stop te zetten. Geldstromen naar Hongarije zijn al jaren onderwerp van discussie. Als een land de eigen rechtsstaat onvoldoende beschermt, kan Europees geld worden ontzegd. In juli concludeerden drie juristen in opdracht van de groene Europarlementariërs nog: als de Europese Unie trouw wil blijven aan haar eigen regels, mag er geen enkele euro meer worden overgemaakt naar Hongarije tot de rechtsstaat daar weer op orde is.

In aanloop naar de deadline heeft Hongarije wat hervormingsplannen gelanceerd. Europarlementariërs vrezen nu dat ze zo toch aanspraak kunnen maken op geld uit Brussel, terwijl er concreet nog niets in Hongarije is veranderd.

Het geld uit het coronaherstelfonds voor Hongarije moet worden ingehouden, vindt het Europees Parlement. Hongarije is volgens de volksvertegenwoordigers ‘een electorale autocratie’ geworden. Geld moet pas worden overgemaakt als Hongarije weer voldoet aan de Europese democratische normen, vinden de parlementariërs. De rechtspraak en de media zijn nu onvoldoende onafhankelijk, gelijke behandeling van mensen wordt niet gewaarborgd, er is te veel corruptie en te weinig academische vrijheid. “Vrouwen, minderheden en kwetsbare mensen zijn de belangrijkste doelwitten” van het beleid van Orbán, aldus Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks).

Strafprocedure

De Europese Unie is niet geheel onschuldig in de zaak, vinden de Europarlementariërs. Er is te weinig gedaan om de ontwikkeling in Hongarije tegen te gaan, stellen ze. De lidstaten hadden eerder en feller moeten optreden door vast te stellen dat Hongarije de waarden van de Europese Unie schendt. Dat hoeft niet unaniem: een meerderheid van lidstaten kan deadlines voor hervormingen stellen aan Hongarije.

Het Europees Parlement is in 2018 al een strafprocedure begonnen tegen Hongarije, de zogeheten artikel-7-procedure. Die kan er in theorie toe leiden dat het land zijn stemrecht kwijtraakt bij gebrek aan verbetering. Maar in de praktijk komt de procedure niet van de grond. De lidstaten moeten ermee aan de slag, vinden de Europarlementariërs: “Iedere nieuwe vertraging zou neerkomen op schending van het beginsel van de rechtsstaat door de lidstaten zelf.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie