Hoekstra zegt het nog maar eens: er komt echt geen Europees leger

2 min. leestijd

Nee, de Europese plannen om meer militair te gaan samenwerken, betekenen niet dat er een Europees leger in oprichting is. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken drukt het argwanende politici in de Tweede Kamer nog maar eens op het hart. 

In het korte briefje dat op Goede Vrijdag bij het parlement is bezorgd, schrijft Hoekstra: “De minister-president heeft tijdens de Europese Raad van 24-25 maart benadrukt dat er geen sprake is van de vorming van een Europees leger”. 

Kamermeerderheid is tegen EU-leger

Het was Dirk-Jan Eppink van JA21 die met een motie had geëist dat premier Rutte zijn Europese collega’s expliciet zou zeggen dat Nederland niet wil dat de Europese Unie een eigen leger krijgt. 

Rutte deed dus wat de Kamer van hem verlangde. Toch was het eigenlijk overbodig, is tussen de regels de boodschap van Hoekstra aan de Kamer. Hij herinnert Eppink er aan dat zowel Hoekstra zelf als Kasja Ollongren van Defensie dezelfde boodschap al zeker twee keer eerder in Brussel hebben verspreid.

De Europese lidstaten hebben vorige maand een klap gegeven op het zogenaamde Strategisch Kompas. Daarin staat dat de EU meer militaire samenwerking wil. Zoals het gezamenlijk ontwikkelen en inkopen van wapensystemen. Ook komt er een zogenaamde Rapid Deployment Capacity. 

Europa onafhankelijk van de VS

Dat is een multinationale militaire eenheid van 5000 militairen die ingezet moet kunnen worden voor plotseling opdoemende noodsituaties. Zoals de evacuatie van Europese staatsburgers uit een conflictgebied. De gedachte is dat Europa in staat moet zijn om dergelijke operaties ook zonder ondersteuning van de Verenigde Staten uit kan voeren. 

Vooral bij de eurosceptische partijen op de rechterflank van de Tweede Kamer is de argwaan groot dat de oprichting van die snelle reactiemacht een steen aan het rollen brengt die niet meer te stoppen is. Als vanzelf, vrezen partijen als JA21, FvD en de PVV, brengt het Europa op het pad van de stapsgewijze oprichting van een echt Europees leger. De motie van Eppink zal zeker niet de laatste legermotie zijn waar de Kamer over stemt.

Nederland stelt een mobiele pantsereenheid beschikbaar voor de eerste lichting van de nieuwe reactiemacht. Het kabinet benadrukt echter dat er nooit Nederlandse soldaten onder Europese vlag ingezet zullen worden zonder betrokkenheid van het Nederlandse parlement.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie