Het notitieboekje van Staghouwer

3 min. leestijd

Koolstoflandbouw, koolstoflandbouw en…koolstoflandbouw. Tijdens de informele Europese Landbouwraad die gepland staat voor 7 en 8 februari staat dit thema hoog op de agenda van Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wat speelt er en wat is de inzet van Nederland?

Kamervragen

Een voorproefje is te vinden op de website van de Tweede Kamer. Zo hebben verschillende leden van de fracties van onder meer de D66, PvdD en BBB Kamervragen gesteld in de aanloop naar de informele raad. Minister Staghouwer heeft vooralsnog enkel gereageerd op de vragen rond koolstoflandbouw

Europa wil tegen 2030 ruim 40 miljoen ton aan CO2 opslaan in de bodem via koolstoflandbouw. Om dat te verwezenlijken moeten er op korte termijn verschillende acties worden ondernomen onder de noemer ‘koolstof-boeren’. Landbouwers moeten op hun beurt weer worden beloond voor koolstofvastlegging. 

Nederland voor koolstoflandbouw

Leden van de D66-fractie willen daarom weten wat de inbreng wordt van Nederland als dit ter sprake komt in de Landbouwraad. Staghouwer laat weten dat Nederland graag ideeën en ervaringen met koolstoflandbouw zal uitwisselen, zeker in het licht van een onlangs verschenen discussiepaper door het Franse voorzitterschap

Wat oogsten we dan aan acties? Staghouwer benadrukt dat Nederland vooral zal uitweiden over het controleren van de ‘stofbalans’ in minerale landbouwbodems alsook het behouden van bossen. Daarnaast kan Nederland haar kennis en kunde rond private financiering van koolstoflandbouw op tafel leggen. Zo wordt er gewerkt met de Stichting Nationale Koolstofmarkt en PlatformCO2neutraal.

Zijn er al resultaten?

De PvdD-fractie wil dan weer weten wat dat zoal heeft opgeleverd in Nederland.  Dat is volgens Staghouwer te vinden in het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik dat onderzoek doet naar de effectiviteit van koolstof-vastleggende maatregelen. Kanttekening van Staghouwer: het succes van de maatregelen en acties is “locatie specifiek” en zal dus ook tussen de lidstaten erg gaan verschillen verwacht Staghouwer.

De BBB-fractie vraagt zich af of koolstoflandbouw ten koste kan gaan van de voedselzekerheid en of ‘carbon credits’ – waarmee bedrijven een reductie kunnen afkopen met koolstofcertificaten – wel de goede zaak vooruit helpen? “Het kabinet deelt de zienswijze van de Europese Commissie dat koolstoflandbouw niet zozeer een bedreiging, maar eerder een kans biedt voor voedselzekerheid.”, concludeert Staghouwer. 

En de ‘carbon credits’?  “Het kabinet zal aandacht vragen voor de wijze waarop de met behulp van verkochte certificaten gerealiseerde koolstofvastlegging meegenomen dient te worden in de nationale inventarisatie van broeikasgasemissies, die lidstaten in het kader van de nationale rapportageverplichtingen dienen op te stellen.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie