Hengelen vissers korting op diesel binnen?

2 min. leestijd
Shrimp Boat at North Sea,North Frisia,Germany

Diesel is niet alleen voor de tweetact grasmaaier van de buurjongen. Zeeschepen worden ook vaak aangedreven door grotere dieselmotoren. Tot dusver ontvingen vissers een accijnsvrijstelling op diesel maar de Europese Commissie wil daar, met het oog op een groenere toekomst, een eind aan maken.

Geen alternatief

Moet de visserij wel of niet korting krijgen op de brandstofbelasting zoals die in de Green Deal is vastgelegd? Tijdens de Europarlementscommissie Visserij ligt die vraag op tafel. De Nederlandse visserijwoordvoerders zijn het namelijk niet eens met het voorstel van de Europese Commissie om de accijnskorting te schrappen. 

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen, die als onderhandelaar namens de ECR-fractie actief is op het dossier, neemt de vissers in bescherming: “De brandstofprijzen zijn al erg hoog en de vissers hebben het al erg zwaar door EU-beperkingen. Een alternatieve brandstof voor vissersschepen bestaat niet echt. Bovendien komen onze vissers op concurrentie-achterstand, omdat het voordeel wel blijft in niet-EU-landen.”

De SGP vreest dan ook dat de maatregel niet zal leiden tot groene winst maar enkel tot hogere kosten binnen Europa: “Visserij is immers al een erg duurzame manier van voedselvoorziening. Uiteindelijk zal de consument opdraaien voor de hogere prijzen voor Europese vis”.

Of toch wel?

Peter van Dalen (ChristenUnie) ziet wel een uitweg: “Het is fair om specifiek die vissersschepen die gebruik maken van innovatieve visserijmethoden uit te zonderen van de brandstofbelasting. Deze schepen gebruiken immers aantoonbaar minder brandstof. Bovendien zou dit een effectieve milieuvriendelijke impuls zijn.” Zij die bereid zijn te veranderen belonen, dus.

Wel wil Van Dalen dat de Europese Commissie toelicht waarom de uitzondering voor vissers geschrapt moet worden. “Zeker omdat er geen impact assessment is opgesteld van deze maatregel.” De Parlementsleden hebben tot 15 februari om nog amendementen in te dienen rond de kwestie. De stemming over het ontwerpadvies is pas op 16 en 17 maart.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie