Europese regels voor huisdieren krijgen na 35 jaar groen licht

Nederland keurt na meer dan drie decennia een Europese overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren goed. De overeenkomst dateert uit 1987.

2 min. leestijd
“Building of the Council of Europe with the flags of the member states. Winter afternoon. Strasbourg, Alsace, France.”

Op 13 november 1987 sloten Europese regeringsleiders in Straatsburg een overeenkomst met daarin afspraken over het houden van kleine huisdieren. De overeenkomst bevat onder meer bepalingen over het fokken van huisdieren en over voorlichting omtrent het houden van huisdieren. Maar in Nederland is de overeenkomst tot nu toe nog niet officieel bekrachtigd door de Staten-Generaal. De overeenkomst moet door beide Kamers worden goedgekeurd.

Afgelopen week liet de Tweede Kamer in een brief weten dat de Staten-Generaal de overeenkomst nu zal bekrachtigen. Na meer dan drie decennia werd dat wel eens tijd, zou je zeggen, want 24 EU-lidstaten zijn Nederland al voorgegaan. Hoe heeft het in ons land zo lang kunnen duren?

Wetswijzigingen nodig

De Europese overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren heeft een simpel doel: het welzijn van kleine huisdieren verbeteren. Het is een product van de Raad van Europa, een internationale organisatie waarvan 46 Europese landen lid zijn. Die organisatie heeft als doel mensenrechten, rechtsstaat en democratie in heel Europa te beschermen en te versterken.

Maar om de overeenkomst in Nederland in te voeren, moest de nationale wetgeving eerst worden aangepast. En die aanpassingen zijn nu pas volledig rond. De Nederlandse wetgeving in verband met het houden van huisdieren is nu zodanig aangepast dat de Europese overeenkomst kan nageleefd worden.

Caribisch Nederland uitgezonderd

In 1987 zette het Koninkrijk der Nederlanden een handtekening onder de Europese overeenkomst. Geografisch gezien horen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee bij dat koninkrijk. Maar omdat de regelgeving in het zogenoemde ‘Caribisch Nederland’ nog niet aan de vereisten van de overeenkomst voldoet, zal de overeenkomst na goedkeuring van de Staten-Generaal daar nog niet gelden.

De drie eilanden moeten eerst hun wettelijke kaders zodanig aanpassen dat die aansluiten bij de Europese overeenkomst. Alleen dan kunnen de regels voor de bescherming van kleine huisdieren ook daar worden toegepast. Pas dan zal de Tweede Kamer in Nederland gaan kijken of de overeenkomst ook voor Caribisch Nederland kan worden goedgekeurd.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie