Europees Parlement in Ter Apel om van fouten te leren

Een groep Europarlementariërs die zich in het Europees Parlement bezighouden met justitie en binnenlandse zaken brengen een bezoek aan Ter Apel. Ze zijn er om met eigen ogen te zien hoe de asielopvang in Nederland wordt geregeld en hoe het beter kan.

3 min. leestijd
Van links naar rechts: Europarlementariërs Damien Carême, Lena Düpont, staatsecretaris Van der Burg en Europarlementariër Patricia Chagnon

De Europarlementariërs onder leiding van de Christendemocraat Lena Düpont (EVP) zijn bezig aan een rondreis door Europa. Na Calais en Brussel zijn ze vandaag in Nederland. Het doel van de bezoeken is “om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de pijnpunten in de asielopvang binnen Europa”, vertelt Düpont.

Pijnpunten migratie

Voor de Europarlementariërs Ter Apel bezochten, spraken ze in Utrecht met staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van den Burg (VVD). “Het was een goed en constructief gesprek”, stelt Europarlementariër Patricia Chagnon (I&D).  “Van der Burg heeft uitgelegd wat de situatie is in Nederland, wat de pijnpunten zijn en wat de Nederlandse visie is hoe we de problemen rond migratie moeten oplossen”, laat Chagnon weten.

Precies de pijnpunten zijn de reden dat de Europarlementariërs Nederland bezoeken. “We zagen afgelopen jaar dat zevenhonderd mensen buiten moesten slapen in Ter Apel. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. We willen met oplossingen en aanbevelingen komen om dat soort situaties te voorkomen”, zegt Düpont.

Buiten slapen

De twee grootste punten waar de Europarlementariërs zich op focussen tijdens deze bezoeken zijn mensensmokkel en problemen bij de opvang van asielzoekers, zoals de huisvesting en de administratieve belemmeringen. De vraag is voornamelijk hoe migranten tijdens de periode dat ze in afwachting zijn van het besluit of ze mogen blijven in Nederland, worden opgevangen.

In Nederland verloopt de opvang van asielzoekers nog erg problematisch. Mensen die buiten moesten slapen vorig jaar in Ter Apel was een dieptepunt. “We willen weten hoe dat komt en hoe we dit kunnen voorkomen. In Nederland is het duidelijk zichtbaar geworden. Migratie zal er altijd blijven, maar een situatie als vorig jaar in Ter Apel willen we voorkomen. Daarom zijn we hier, stelt Düpont.

Het is een probleem van meerdere niveaus zegt de delegatieleider. “Op Europees niveau gaat het om de instroom van migranten naar Europa en de verdeling over de lidstaten. Op landelijk en gemeentelijk niveau gaat het om vraagstukken als, waar en in welke gebouwen kunnen de vluchtelingen opgevangen worden? Wat is nodig voor de opvang? En wat brengt de opvang teweeg in de lokale gemeenschappen? We willen dat zo breed mogelijk in beeld brengen.”

Woningtekort

De Europarlementariërs spraken ook met hulporganisaties zoals Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland. Zij zien het woningtekort en medische zorg als grootste problemen in de huidige opvangcrisis. “Het tekort aan woningen voor vluchtelingen zien we op veel meer plekken in Europa, maar ook zeker in Nederland. Het is ook een probleem wat niet 1,2,3 opgelost is. Een huis staat er niet zomaar, maar het is wel een van de grootste problemen in de opvangketen”, vertelt Düpont.

Van der Burg

Van der Burg benoemde tijdens het gesprek ook de pijnpunten op Europees niveau. Hij sprak daarbij over verschillende ‘push en pull’-factoren, oftewel de migrantenstroom naar Europa (pull) en wanneer ze in Europa zijn, maar niet kunnen blijven om ze weer terug te sturen naar een gebied buiten Europa (push).

Hij verwacht dat de migrantenstroom zal blijven toenemen en denkt dat de recente aardbeving in Turkije en Syrië een nieuwe migrantenstroom teweeg zal brengen. Europa moet zich daarop voorbereiden, bovenop de huidige migrantenstroom, stelt de staatssecretaris.

Hij benoemde tijdens het gesprek ook de mogelijkheid tot het opvangen van vluchtelingen “in de regio”, waarbij de opvang buiten Europa plaatsvindt . Van der Burg ziet dat als een mogelijke oplossing om de huidige capaciteitsproblemen in de asielopvang tegen te gaan.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie