Dijkgraaf wil dat studenten overal in Europa meepraten

Minister Dijkgraaf wil dat studenten meepraten in Europese samenwerkingsverbanden en gaat daarop aandringen. Hij wil het alleen niet wettelijk vastleggen “vanwege de complexiteit en de vele verschillende vormen van samenwerking.”

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf wil dat studenten een stem krijgen in Europese samenwerkingsverbanden, zoals het Erasmus+. Hoe dat vormgegeven wordt, laat hij wel in het midden. “Door de vele vormen van Europese samenwerking op universiteiten en hogescholen, is het lastig om een vaste vorm aan te houden.”

Europese samenwerking

De Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en wetenschap wordt steeds meer geïntensiveerd. Om deze samenwerking vorm te geven bestaat het Europese Universiteiten Initiatief (EUI), daaronder vallen 44 samenwerkingsverbanden van Europese opleidingen. De samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat studenten makkelijker in andere Europese landen een opleiding kunnen volgen. Ook kunnen Europese studenten makkelijker in Nederland studeren.

In Nederland zijn elf universiteiten en twee hogescholen aangesloten bij een Europees samenwerkingsverband. Dijkgraaf steunt een verdere uitrol van de Europese universiteiten-allianties. Het uitgangspunt van het EUI: zorgen voor een ‘brain circulation’ in Europa met een balans tussen inkomende en uitgaande studenten en wetenschappers.

Vanwege de intensievere samenwerking is er ook de groeiende roep om deze ‘Europese samenwerkingen’ duidelijker vorm te geven en afspraken te maken. Habtamu de Hoop (PVDA) vroeg daarom via een motie in de Tweede Kamer om de rol van studenten in deze organisaties wettelijk vast te leggen. De fractie van D66 had al eerder aangedrongen om de medezeggenschap van studenten mee te nemen in de Europese allianties.

Dijkgraaf heeft de participatie en de rol van de studenten hoog zitten. Toch ziet hij momenteel geen kansen om zeggenschap van de studenten vast te leggen. “In de wet staat niks over de Europese samenwerking op universiteiten. Ik kan daarom niks verplichten op dit gebied.”

Aandringen bij Europese collega’s

Dijkgraaf sluit niet uit dat er ooit wel wetgeving komt over het meepraten van studenten. “Als de Europese samenwerking verder doorgaat, wat zeker ook de intentie van de Eurocommissaris is, dan komen we uiteindelijk wel op een punt waarbij we het meepraten van studenten wettelijk aan de orde moeten stellen.”

Verder belooft de minister de Kamer dat hij bij de Europese Commissie en zijn Europese collega’s zal aandringen op studentenparticipatie in de Europese samenwerkingsverbanden. Daarnaast stelt hij dat veel van de Europese allianties al wel een soort medezeggenschapsraden hebben georganiseerd. Ook wil Dijkgraaf dat Nederlandse onderwijsinstellingen zich hard zullen maken voor de participatie van studenten in de Europese alianties.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie