De vliegschaamte voorbij: Europees Parlement zegt ja tegen groen vliegen

De Europarlementariërs hebben vandaag weer een horde genomen van Timmermans’ klimaatwetten: er is een een doelstelling vastgelegd omtrent duurzame vliegtuigbrandstof.

2 min. leestijd
Shadow of a plane on a green field

Een onderdeel van de ‘Fit for 55’-klimaatplannen van de Europese Unie is het verduurzamen van de luchtvaart. Dat betekent niet minder vliegen, maar vliegen op klimaatvriendelijkere brandstoffen. Die duurzame brandstof kan verschillende vormen aannemen: restmateriaal uit de natuur (bijvoorbeeld houtsnippers of algen), olie waarmee is gekookt, koolstof en groene waterstof. Dat wordt gemengd met de kerosine. Voor auto’s is zo’n duurzame brandstof al gangbaar met biodiesel, dat is een vermenging van aardolie en plantaardige olie. Maar in de luchtvaartsector wordt het nauwelijks ingezet: zo’n 0,05 procent van het totale brandstofverbruik is duurzaam.

Discussiepunt: wat is duurzame brandstof?

De Europarlementariërs zijn het eens geworden over hoe hoog ze de lat leggen voor die duurzame brandstof voor vliegtuigen. Die ligt wat hoger dan de Europese Commissie voorstelde: in 2025 moet twee procent van het kerosinemengsel duurzaam zijn, in 2040 wordt dat 37 procent, met 85 procent in 2050 als doel. Met een nieuw fonds voor duurzame luchtvaartbrandstof moeten investeringen in onderzoek worden aangemoedigd.

Het Europees Parlement heeft ook de definitie van duurzame brandstof wat verbreed. Biobrandstoffen uit dierlijke vetten en hergebruikte koolstofbrandstoffen uit afvalverwerkingsgas mogen nu ook worden ingezet, de Europese Commissie had die buiten beschouwing gelaten.

Kritiek van GroenLinks, enthousiasme van de VVD

Over die verbrede definitie van duurzaamheid is Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) niet enthousiast, zegt hij in Straatsburg bij het debat over de wet. “De geschiedenis herhaalt zich”, stelt hij: “De eerste generatie biobrandstoffen gaven we ook te veel ruimte, wat toen een obstakel werd voor de meer geavanceerde biobrandstoffen”. Zelfs luchtvaartmaatschappij Lufthansa is het met hem eens, vertelt hij, “dat zou je toch aan het denken moeten zetten”.

Minder kritisch is Vera Tax (PvdA): “Mensen willen zich verplaatsen op een betaalbare en duurzame manier, zonder dat de planeet schade ondervindt.” De vliegschaamte voorbij, dat is het doel. De nieuwe luchtvaartwet, ReFuelEU, gaat daarbij helpen, vindt Tax.

Caroline Nagtegaal (VVD) is “ready for take-off”, zegt ze in het debat. Ze vindt dat de wet een gelijk speelveld creëert, omdat de nieuwe duurzaamheidsregels gelden voor alle luchtvaartmaatschappijen die op een Europese luchthaven tanken. Ook de bedrijven buiten de Europese Unie vallen op die manier onder de nieuwe wetgeving. 

Nu de Europarlementariërs zich hebben laten horen is de wet klaar voor de volgende stap: het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten gaan onderhandelen over de wet.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie