Brabant in Brussel: worstenbroodjes of ‘chips’?

Brabant in Brussel, wat geeft dat? Tijdens het werkbezoek gaat het vooral over landbouwbeleid, de energiekwestie in Europa en het uitbreiden van de hightechindustrie.

3 min. leestijd

Uitspraak van de dag volgens provinciesecretaris Noord-Brabant Marcel van Bijnen: “Brussel is vergeetachtig, je moet hier af en toe heen en jezelf laten zien!” Dat heeft het provinciebestuur goed begrepen. Daarom zijn ze nu op tweedaagse in Brussel om de ambities van Noord-Brabant te benadrukken: “Wij horen tot de top van de kennis- en innovatieregio’s!” Van een bezoek aan het Europees Parlement en de ambassadeur van Nederland bij de Europese Unie tot een gesprek met de Europese Commissie: Brabant in Brussel. 

Waarom Brussel?

“Normaliter brengt het college van Gedeputeerde Staten minstens 1 keer per bestuursperiode een bezoek aan Brussel. Dat is nu twee jaar lang niet gelukt door de coronacrisis.” “Jammer,” stelt Lieke van Alphen Buscardini van het Brusselse kantoor van de Provincie Noord-Brabant, “want je wil mensen ontmoeten en contacten onderhouden. Dat is in Brussel echt belangrijk.” We letten op wat er precies speelt in de Europese Unie en hoe deze regio daarop kan inspelen of andersom: waar Brussel een helpende hand kan toesteken. Beleid op elkaar afstemmen dus, maar wat ligt er dan op tafel?

“Voor de provincie Noord-Brabant draait het, naast acute zaken zoals de energiekwestie, vooral om thema’s als innovatie in de landbouw en uiteraard de impact van de situatie in Oekraïne. Tijdens het bezoek aan Brussel ging het bijvoorbeeld over het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030, een plan dat tot doel heeft de balans tussen economie, ecologie en de positie van boeren in Brabant te verbeteren in de regio.

Waar een klein land groot in is

Brussel zet sterk in op de uitbouw van de (hightech)industrie in Europa met het oog op een grotere onafhankelijkheid van andere regio’s. Bij een verbetering van het concurrentievermogen, gaan lampjes branden in Brabant. Niet zozeer bij Philips, maar bij ASML – de Veldhovense fabrikant van chipmachines. 

Zo is er geen digitale technologie mogelijk zonder chips, de kleine plaatjes met gigantische hoeveelheden elektronische schakelingen die je kunt terugvinden in smartphones, laptops en tv’s. ASML is één van de weinige bedrijven ter wereld die in staat is om machines te bouwen die deze chips op een efficiënte en duurzame manier kunnen maken. En de vraag naar die machines? Gigantisch. Er is een tekort aan chips en de vraag blijft maar stijgen, ook in Europa. Hoewel ASML een enorm marktaandeel heeft, is Europa toch afhankelijk van chips uit Azië. 

Chips-act

Europa wil dit dus oplossen door meer werk te maken van de eigen industrie. Een nieuw wetsvoorstel van de Europese Commissie vormt daarin de eerste stap: de Chips-act. Met deze plannen wil Brussel, bijvoorbeeld door het verbeteren van de kennisuitwisseling, de bedrijven in Europa dichter bij elkaar brengen. Eindhalte is een beter gecoördineerd Europees systeem dat de productie van chips bevordert. 

Brabant heeft dus een belangrijke rol in deze uitbreiding van de chipindustrie in Europa. Het is dan ook geen toeval dat Brabantse gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen mede verantwoordelijk is voor de advisering namens de Europese regio’s en steden.

Overigens wordt in eigen land ook werk gemaakt van de uitbreiding van de sector. De Nederlandse overheid, verschillende universiteiten en bedrijven hebben onlangs 1,1 miljard euro vrijgemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe chiptechnologie, een project dat vooral in Brabant voor nieuwe banen zal zorgen. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie