BBB maakt zich klaar voor Europese politiek

Nu de provinciale verkiezingen voorbij zijn, richt de BoerBurgerBeweging zich op Brussel. De partij maakt zich klaar om de plek waar de stikstofdiscussie begon te veroveren.

5 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft een enorme overwinning geboekt tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In iedere provincie werd de partij de grootste. Met die verkiezingen achter de rug, wordt er al vooruitgekeken naar volgend jaar. Dan vinden de Europese verkiezingen plaats en ook daar hoopt de partij goed te scoren. 

Werkgroep Europa

Een speciale werkgroep van de partij buigt zich al een tijd over Europese beleidsstukken. Daar wordt ook al nagedacht over welke Europese fractie het beste bij BBB past. 

Johan van Utrecht uit Nijverdal zit in die Europa werkgroep van BBB en is al regelmatig in Brussel te vinden. Hij is sinds het begin betrokken bij de partij. Europa werd voor hem interessant, toen hij telkens de woorden ‘Maar het moet van Europa’ hoorde. Een veelgebruikte zin in alle bestuurslagen. Europese wetgeving komt naar de Tweede Kamer, maar ook in de Provinciale Staten en gemeenteraad hebben politici er mee te maken. Zij moeten met de doelen die in Europa worden gesteld aan de slag. 

Het leidde in Nederland tot de stikstofdiscussie: Europese richtlijnen over natuurbescherming zorgden ervoor dat rond Natura 2000 gebieden minder stikstof moet landen. Stikstof komt veel voor in meststoffen die gebruikt worden in de landbouw. Het betekende voor boeren in Nederland strengere regels over het bemesten van hun akkers en voor veehouders dat hun stallen niet aan de normen voldoen. 

Ook Florian Huiskamp uit Groenlo zit in de werkgroep Europa. Samen met een diverse groep geïnteresseerden uit de jongeren partij van BBB, maar ook politicologiestudenten en een hoogleraar kijken ze naar Europese wetgeving en hoe die invloed gehad heeft op Nederland. Huiskamp is opbouwend kritisch over de Europese Unie. Landbouw is voor hem niet het enige belangrijke onderwerp in Brussel. Europa beschermt ook regionale talen zoals het Fries, Limburgs of het Nedersaksisch. “Dat is Europese wetgeving die Den Haag dan weer mandateert naar de Provincies”, zegt Huiskamp. “Alleen komt er dan geen extra geld mee.” Het is een onderwerp waarin ook de achterban van BBB interesse kan hebben. 

Van Utrecht grijpt de vogelhabitatrichtlijn aan uit eind jaren ’70. Die stelt dat Europese lidstaten de natuurlijke woonplek van vogels moeten beschermen. Ook in Natura 2000 gebieden. “Je leest daar ook in dat maatregelen geen menselijke of economische activiteiten mogen hinderen. Stikstof is geen probleem volgens de richtlijn”, zegt Van Utrecht. “Naar dat soort dingen moeten we als Nederland beter gaan kijken.”

Partijprogramma

De bevindingen die Van Utrecht en Huiskamp met hun team maken worden de basis van het Europese partijprogramma van de BBB. Definitieve keuzes zijn nog niet gemaakt, maar “Ik denk niet dat het een verrassing is als ik zeg dat landbouw een van onze speerpunten gaat zijn”, zegt Van Utrecht. Op welke manier zich dat gaat uiten is nog niet duidelijk. De partij oriënteert zich nog, leest zich in en doet onderzoek. Daarna moeten het bestuur en de leden bepalen wat ze het belangrijkst vinden. 

Bij dat oriënteren wordt niet alleen naar wetgeving gekeken. Van Utrecht en Huiskamp hebben bijvoorbeeld gesproken met delegaties uit Zweden. Ook daar staat bijvoorbeeld de wolf op de agenda. Waar de wolf in Nederland discussie oproept, omdat schapen doodgebeten worden, uit zich dat in Zweden anders: De wolf is daar beschermd, maar door de aanwezigheid van het beest wordt roet in het eten gegooid van een oud Zweeds gebruik waarbij ouders jonge kinderen soms in de buggy buiten laten slapen. Het zou goed zijn voor hun gezondheid, maar door de opkomst van de wolf kan dat steeds minder. Het is volgens BBB één van de voorbeelden van onderwerpen waarop Europees beleid kan worden gemaakt. 

Europese fractie

In Brussel wordt ook gekeken naar de overwinning van de BBB. Zogenaamde ‘headhunters’ van Europese fracties nemen al contact op met de partij. Ze proberen de partij te overtuigen zich bij hen aan te sluiten. Als de afgelopen uitslag voor BBB net zo positief is in het Europees Parlement kan dat de fractie waar ze zich bij aansluiten een behoorlijke zet geven. 

De partij houdt voorlopig alle opties open. “We sluiten niemand aan de voorkant uit”, zegt Huiskamp. “Uiteindelijk gaat het om de vraag: wie vertegenwoordigt ons het beste in Europa.” 

In de Brusselse wandelgangen worden de conservatieven (ECR) en christendemocraten (EVP) het vaakst genoemd. Als BBB zich aan zou sluiten bij de christendemocraten, komen ze in dezelfde fractie terecht als het CDA en de ChristenUnie. Bij de conservatieven is JA21 aangesloten. 

Kandidatenlijst

Met de Europese verkiezingen voor de boeg moet er ook gedacht worden aan een kandidatenlijst. De partij is er op tijd bij en heeft al een profielschets gemaakt. Binnenkort start er een selectieprocedure en wordt er gekeken naar welke kandidaten het meest geschikt zijn. 

Aan mensen heeft de partij geen tekort. “Anderhalf jaar geleden zaten we met 150 mensen bij een evenement in de buurt. Bij de laatste algemene ledenvergadering waren er dat 400”, zegt Van Utrecht. “En nu hebben we 12.000 leden.” 

Van Utrecht zelf is niet van plan zich kandidaat te gaan stellen voor de Europese verkiezingen. Huiskamp denkt er over na, maar moet er nog over praten met zijn vrouw. In het Europees Parlement zitten, betekent veel in Brussel zijn, maandelijks naar Straatsburg reizen, maar nog steeds contact houden met Nederland. “Er is in ieder geval interesse”, zegt Huiskamp. “Maar we zitten nog steeds in een verkennende fase.” 

De komende tijd

Voorlopig gaat de werkgroep verder met het verkennen van Brussel en zich oriënteren wat beleid betreft. Rond juli wil de groep een plan van aanpak naar het partijbestuur sturen. In het voorjaar van 2024 wordt er gekeken naar de kandidatenlijsten en het Europese partijprogramma. De registratie van de partij voor de Europese verkiezingen van volgend jaar is al compleet. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie