BBB-lijsttrekker Sander Smit: “Ik zag tranen in de ogen van boeren die financieel en mentaal worstelden”

In Deventer, in dezelfde zaal waar een week geleden de PvdA uitgebreid de Dag van de Arbeid vierde, komt nu de BBB bijeen. Sander Smit, Europese lijsttrekker van de partij, mag de allereerste Schaepmanlezing geven. De lezing is in het leven geroepen door de Stichting Sociale Christendemocratie.

4 min. leestijd
Sander Smit bij Schaepmanrede

In de zaal heerst een ontspannen sfeer met veel gelach en gepraat. Na een korte introductie van de Stichting Sociale Christendemocratie is het woord aan Sander Smit.

Brede volkspartij

Hij vertelt over zijn herkomst in Twente, waar hij noaberschap (goede samenwerking tussen buren) en hard werken heeft geleerd. Hij zegt dat de BBB, net als de partij van Schaepman (een Nederlandse priester die een grote rol speelde in de katholieke emancipatie), een brede volkspartij en emancipatiebeweging is. Na deze introductie gaat het over op Europa. “BBB is een beweging die in het Europees Parlement een politiek constructieve stem wil geven aan boeren en burgers,” zegt hij, “omdat Europa weer van hen moet worden.”

Dat is ook wat hem motiveert in de politiek. In de samenleving voelt hij de schrijnende druk van het EU-beleid op burgers, bedrijven en boeren. “Ik zag de tranen in de ogen van boerengezinnen die financieel en mentaal worstelend voortploeterden. Het stil verdriet van de vissersvrouwen na het vreselijke verbod op de prachtige pulsvisserij. De wanhoop van sociale stadsbewoners, vervreemd van hun eigen volksbuurt.”

Europese waarden

“De waarden waarop de Europese Unie is gebouwd staan onder druk,” gaat hij verder. “De EU is extern gevoelig geworden door een doorgeschoten afhankelijkheid van derde landen en andere grootmachten, terwijl de interne eenheid scheuren vertoont.” Op veel fronten voelen burgers dat volgens hem. Die merken dat energie en betaalbaar voedsel geen zekerheid meer zijn, terwijl in heel Europa “het platteland in brand staat.”

BBB erkent wel de waarden waarop de EU is gebouwd. De gemeenschappelijke waarden, tradities en verdraagzaamheid. De lijsttrekker heeft veel lof voor deze normen en waarden, die volgens hem richting en identiteit aan de lidstaten geeft. “Helaas is de Europese Unie inmiddels onherkenbaar geworden voor haar grondleggers.” Om dat tegen te gaan, wil de BBB het perspectief van boer en burger naar Brussel brengen.

Noaberschap

Smit wil ook meer noaberschap in de EU. Als goede buur werk je samen en sta je voor elkaar klaar. Maar als goede buur plaats je niet je voet tussen de deur van je buren “, maar je dwingt niet het ‘gemeenschappelijk delen’ van juwelen, familie-erfstukken en duur porselein af.” De verwijzing naar de EU is duidelijk.

Smit ziet veel liever een Unie van volkeren en krachtige regio’s. “Daarom moet de Europese Unie zich op bepaalde dossiers véél terughoudender gaan opstellen, stoppen met het uitrollen van een eigen links-liberale, sociaal-culturele, politiek-activistische agenda. Nederland moet vaker op de rem trappen.”

Meer subsidiariteit

De lijsttrekker hecht veel waarde aan het subsidiariteitbeginsel. Dat betekent dat de EU zoveel als mogelijk aan de lidstaten zelf moet overlaten. Nu vindt hij dat daar veel te losjes mee wordt omgegaan. De subsidiariteitstoets, die de overheid telkens doet bij nieuwe EU-voorstellen, moet volgens de BBB worden uitgebreid. Het moet tevens makkelijker worden voor nationale parlementen om EU-wetgeving tegen te houden. Om subsidiariteit goed te waarborgen, wordt het Europees Comité van de Regio’s, de spreekbuis van de regio’s en de steden in de EU, omgevormd “tot een volwaardige Europese senaat.”

Aanval op de elite

Vervolgens opent Smit de aanval op ‘de elite’. “Die moderne ‘weldenkende’ elite probeert nu rücksichtslos af te rekenen met de stemmen van ongehoorde kleine luyden van nu, die kanttekeningen durven te plaatsen bij het ‘weldenkende’ links-liberale en links-groene wereldbeeld over maakbare samenleving, maakbaar klimaat.” In de bubbel van die ‘elite’ wil de BBB komen met realistisch beleid. Hij pleit voor een beleid waarbij ook wordt gekeken naar de sociaaleconomische gevolgen voor de mens en maatschappij, niet alleen naar het feit of het beleid duurzaam is.

Als laatste houdt Smit een pleidooi voor de volgende standpunten van de BBB: re-industrialisatie in plaats van de-industrialisatie, het behouden van vakmensen en het tegengaan van de import van producten uit de EU die niet aan onze standaarden voldoen. “Een BBBeter Europa, gedienstig aan een BBBeter Nederland.”

BBBitterballen

Na de lezing van de lijstrekker van BBB klinkt er luid applaus en komt er reactie van Chris Rutenfrans, eindredacteur van Wynia’s Week. Hij beaamde vooral het verhaal van de partij en onderstreept het belang van christelijke waarden. Ook al is hij wel blij dat de BBB geen religieuze partij is. Daarna is het tijd voor BBBiterballen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie