Actieplan tegen aalscholvers

2 min. leestijd
head of Great cormorant

De aalscholver doet het te goed. En dus willen de viswoordvoerders in het Europees Parlement de beschermde status van deze visliefhebber aan banden leggen. Maar voorlopig voelt de Europese Commissie daar niks voor, die vindt namelijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om te voorkomen dat aalscholvers overal vis wegkapen voor de neus van de menselijke vissers.

De aalscholver is sinds 2008 een beschermde vogelsoort. Sindsdien is het aantal vogels fors toegenomen. Europees Parlementslid Peter van Dalen van de ChristenUnie rekende vandaag tijdens een bijeenkomst van de visserijcommissie voor, hoeveel kilo’s vis een vogel kan verorberen. “Eén zo’n vogel eet al gauw een halve kilo vis per dag, dus reken maar uit wat een populatie van 21.000 aalscholvers – die in de wintermaanden uitgroeit tot bijna 80.000 stuks – in Nederland kan aanrichten. Dat is gemiddeld tussen de 10 en 40 ton vis per dag en per jaar dus zo’n 10.000 ton vis. Dat komt neer op bijna de helft van alle vis die op de visafslag van Urk werd verhandeld in 2018”.

Niet zo’n vaart

De Europese Commissie heeft voorlopig niet veel trek in een ander beleid. Er wordt gewezen op artikel negen uit de vogelrichtlijn waarin staat dat je de vogel best kan afschrikken met netten of draden. Drastische maatregelen zijn daarnaast niet nodig, zo is de redenering.

Maar de Nederlandse Europarlementariërs Van Dalen en Ruissen in de visserijcommissie zijn het er niet mee eens: “In Nederland is de populatie in het afgelopen decennium tien keer zo groot geworden.” Ze kregen steun van politici uit verschillende landen. De Kroaat Matíc zei dat de “aalscholver geen natuurlijke vijanden heeft” en de Zweedse Europarlementariër Wiesner: “aalscholvers zorgen voor een afname van de biodiversiteit”. De Fransman Bellamy was van mening dat “het beleid moet veranderen, als de situatie is veranderd”.

Volgens de Europese Commissie is niet de status van de aalscholver het probleem, maar de uitbreiding van de soort. Het zou echter aan de lidstaten zijn om hier wat aan te doen: “een Europees plan gaat het aalscholverprobleem niet oplossen.” De visserijcommissie gaat nu nadenken hoe ze een actieplan tegen de aalscholver de komende tijd handen en voeten kan geven.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie