Wat zegt het JA21-verkiezingsprogramma over de EU?

De verkiezingsprogramma’s voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen beginnen langzaam binnen te druppelen. Brusselse Nieuwe wil vooral weten wat de partijen te zeggen hebben over de EU.

3 min. leestijd
(Bron foto: JA21)

Migratie, het is een belangrijk punt in veel verkiezingsprogramma’s. Ook in het verkiezingsprogramma van JA21 dat afgelopen weekend gepresenteerd werd op de algemene ledenvergadering van de partij. En hoewel migratie belangrijk is, denk aan de deal met Tunesië en het gebrek aan opvang, focust Brusselse Nieuwe zich op wat JA21 van de Europese Unie vindt.

In het Europees Parlement is JA21 aangesloten bij de meer conservatieve, eurosceptische fractie ECR. En daar zitten ze best prima, blijkt ook uit het nieuwe verkiezingsprogramma.

Referendum

Het moet anders met de EU, vindt JA21. Nederland heeft te weinig soevereiniteit, is de boodschap van de partij en daarom moet de EU hervormd worden. Zo mag nationale soevereiniteit pas afgestaan worden als de Nederlandse bevolking dat in een bindend referendum goedkeurt. Denk bijvoorbeeld aan handel, dat is op dit moment een Europese bevoegdheid.

Gezondheidszorg is nu nog een nationale bevoegdheid. Wil de EU daar verandering in brengen dan moet er een referendum plaatsvinden, vindt JA21. Ook als nieuwe landen toe willen treden tot de EU moet zo’n referendum de toetreding goedkeuren.

Opt-out

Ook moeten de Europese wetten het ontgelden. Op dit moment staat Europese wetgeving in alle EU-landen boven nationale wetgeving, dat moet ervoor zorgen dat burgers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat Europese regels overal in de EU gelden.

Dat moet anders, vindt JA21. Nieuwe Europese wetten hebben wat de partij betreft geen automatische voorrang meer en moeten door de Tweede Kamer getoetst worden. Concludeert de Tweede Kamer dat de Europese wet niet noodzakelijk is, dan moet Nederland voor een opt-out gaan.

Uit de eurozone

Op economisch gebied moet het belang van Nederland ook meer naar boven komen. Het is niet allemaal slecht, maar de euromunt en het monetair beleid mogen best wat meer opleveren voor Nederland. JA21 wil voorkomen dat de eurozone een ‘transferunie’ wordt van Noord- naar Zuid-Europa. In een zogeheten ‘transferunie’ houden economisch sterke landen de zwakkere landen overeind.

Er moeten dus strenge en duidelijke regels komen en de begrotingen van lidstaten moeten onder toezicht komen. Zuinig zijn en niet te veel lenen dus, is de boodschap aan het zuiden. Landen die zich niet aan de afspraken houden mogen van de partij streng gestraft worden. In het uiterste geval moet de EU ze zelfs uit de eurozone gooien.

Klimaat

En dan is er ook nog de Europese Green Deal. Het plan van de Europese Commissie om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken, is volgens JA21 een bedreiging voor de Nederlandse economie. Door Europese duurzaamheidsregels kan er niet meer vrijuit ondernomen worden en wordt de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven aangetast, denkt de partij. Geen extra regels dus en de energietransitie doormaken door gebruik te maken van kernenergie en aardgas.

Geen federale staat

De partij benadrukt dat de EU niet mag uitgroeien tot een federale superstaat. Besluitvorming moet van de lidstaten komen en niet opgelegd worden van bovenaf. Wat JA21 betreft, richt de EU zich op haar kerntaak. Het bevorderen van economische samenwerking. Zo blijft Nederland soeverein, maar geniet het wel van Europese vrije handel.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie