Vluggertje over “grootste voedselcrisis in decennia” in de Tweede Kamer

2 min. leestijd
(bron foto: iStock)

In een tweeminutendebat dat in totaal 15 minuten duurde, waarbij elk Kamerlid maximaal twee minuten spreektijd heeft, besprak de Tweede Kamer de aankomende vergadering van Europese Landbouwministers voor. Wolven, dierentransporten en de aanpak van de vogelgriep kwamen voorbij in de voorbereiding van de Nederlandse inzet door Landbouwminister Staghouwer.  

Voedselzekerheid

Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) opent met de motie over een hormoon dat bij zwangere paarden wordt onttrokken. Onbegrijpelijk, vindt Wassenberg. “Zo worden paarden blootgesteld aan excessieve bloedafnames, een kwestie die al in 2017 werd aangekaart.” Dit moet aangepakt worden, ook door de Europese Commissie.

Naast het dierenwelzijn, vormt vooral de voedselzekerheid, die door de oorlog in Oekraïne in het geding is gekomen, een belangrijk thema tijdens het korte debat. Thom Van Campen (VVD) stelt: “De agrarische sector wordt geconfronteerd met torenhoge gas-, en kunstmest-prijzen. De wereld is op hol geslagen.”

En in Brussel?

“Wordt er wel geluisterd? Het Europees Parlement en de Europese Commissie houden discussies over dit thema en maken strategieën die direct invloed hebben op de Nederlandse voedselvoorziening. Die volle schappen in de supermarkten zijn niet zo vanzelfsprekend. Wordt er rekening gehouden met de zorgen uit onze landbouwsector?”

Die vertwijfeling wordt onderschreven door Tjeerd de Groot (D66): “Ik wil hier meer over horen.” De Groot stelt dat D66 vooral kijkt naar de gasafhankelijkheid van Nederland en Europa. “Kringlooplandbouw kan een alternatief zijn op deze energieafhankelijkheid van Rusland”. 

(Im)puls voor vissers

De stijgende energieprijzen, in het bijzonder die van diesel, raken ook andere sectoren zoals de visserij. Caroline van der Plas (BBB) stelt: “Vissersboten liggen stil door stijgende dieselprijzen, dit maakt de voedselzekerheid instabiel.” Puls-visserij, een vismethode waarbij elektriciteit wordt gebruikt, kan volgens Van der Plas uitkomst bieden.

“Er moet onderzocht worden of dit in de eigen economische zone terug kan komen. Daar moet ook op Europees niveau over nagedacht worden.” De wereld staat volgens Van der Plas immers “voor de grootste voedselcrisis in decennia”.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie