Vera Tax wil dat scheepvaart schoner wordt

Het Europees Parlement buigt zich over een nieuw wetsvoorstel dat de maritieme sector schoner moet maken. Maar de klimaatambities botsen op weerstand.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

125 amendementen. Zo veel voorstellen tot wijzigingen van het voorstel van rapporteur Jörgen Warborn heeft Europarlementariër Vera Tax (PvdA) ingediend. Volgens Tax mist het voorstel van de rapporteur belangrijke elementen die ervoor moeten zorgen dat de zeevaart daadwerkelijk schoner wordt. Conservatieve groepen binnen het Europees Parlement zijn dan weer tegen vergaande klimaatambities.

Europa pionier

Je kleding, klerenkast, smartphone en zelfs die verfoeide wekker naast je bed: ze komen waarschijnlijk per schip naar Europa. Want 90% van onze aankopen, komt via de havens Europa binnen. Maar terwijl de industrie en de landbouw werken aan een groene toekomst, bestaan er nog geen duidelijke afspraken over het duurzamer maken van de maritieme sector.

De Europese Unie wil daarom werk maken van wet- en regelgeving voor de verduurzaming van de sector. Omdat dit nog niet gebeurde “is het belangrijk het nu zorgvuldig te doen, met een blik op de toekomst.” Het wetsvoorstel dat op dit moment op tafel ligt, is niet ambitieus genoeg. Zo behalen we de beoogde klimaatneutraliteit in Europa in 2050 niet, aldus het Europarlementslid. “We moeten nu geen kansen laten liggen en ons werk grondig doen”.

Verduurzamen

Hoe maken we de scheepvaart dan schoner? Er moeten duidelijke doelstellingen opgesteld worden om de CO2-uitstoot in de sector te verminderen. Hoe? “De scheepvaart wordt onderdeel van het Europese emissiehandelssysteem, wat inhoudt dat de vervuiler voor zijn eigen uitstoot betaalt. Hiermee zal de sector worden gestimuleerd om te investeren in duurzame brandstoffen en schepen.”

De vervuiler die moet betalen, lijkt een mooi uitgangspunt. Maar worden kleine schepen (met minder middelen) hierdoor niet benadeeld? Tax beweert van niet: “Door ze op te nemen in de ETS zou een gelijk speelveld voor alle scheepstypes worden gewaarborgd. Aangezien kleinere schepen minder energie nodig hebben, zullen zij gemakkelijker koolstofvrij te maken zijn. Het is belangrijk dat eerst op deze schepen schone technologieën worden toegepast om zo de opschaling van emissievrije technologieën naar grotere, meer energie-intensieve schepen te ondersteunen.”

Schepen die aanmeren in Europese havens worden verplicht om minder CO2 uit te stoten, maar moeten daarnaast ook gebruikmaken van technieken die zorgen voor een daling van de luchtvervuiling tijdens het havenverblijf. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van elektriciteit (walstroom) in plaats van het laten lopen van de motor. 

Onderhandelen

In het Europees Parlement zijn de onderhandelingen over de wet nu opgestart. Dat betekent wikken en wegen, aanvullen en doorstrepen. Om te voorkomen dat het scherpe randje – de ambitieuze doelstellingen om de sector grondig te verduurzamen – wordt afgeslepen, heeft Tax tal van amendementen ingediend.

De drie hoofdlijnen – want de amendementen worden momenteel juridisch getoetst en mogen daarom nog niet worden bekendgemaakt – zijn volgens Tax het streven naar 100% broeikasgasvermindering tegen 2050, nieuwe doelstellingen die de productie van waterstof stimuleren en tot slot nadruk op energievoorziening in de havens.

Zo willen conservatieve groepen het wetsvoorstel aanpassen en meer ruimte geven aan fossiele brandstoffen, zoals vloeibaar aardgas (LNG). Tax is het daarmee niet eens: “Juist nu moeten we ervoor kiezen om duurzame brandstoffen positief te stimuleren. Het is zinloos om ondernemers nu te laten investeren in LNG als we uiteindelijk willen overstappen op duurzame brandstoffen.” 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie