Stikstof: na de boeren nu de industrie?

De ogen waren de afgelopen weken gericht op de Nederlandse boeren als het ging over de uitstoot van stikstof, maar wat met grote fabrieken zoals die van Tata Steel? Twee Kamerleden willen dat er strengere Europese uitstootnormen komen.

2 min. leestijd

Op 29 juni hebben de kamerleden Eva van Esch (PvdD) en Sandra Beckerman (SP) een motie ingediend omtrent het stikstofbeleid. Deze keer ligt de focus niet op de boeren, maar op de industrie. In het bijzonder op de Kooksfabriek 1 van Tata Steel in IJmuiden. In die fabriek worden kolen vermalen en gezuiverd. Daarna wordt uit die kolen gas gewonnen. Dat proces gaat gepaard met de uitstoot van stikstof. Veel meer dan de Europese norm toelaat, want voor verouderde installaties bestaan er uitzonderingsmaatregelen. Aan die uitzonderingspositie voor verouderde bedrijven moet volgens Van Esch en Beckerman nu een einde komen. Kolen op de schop?

Uitzonderingsvergunning herzien

Er zijn Europese regels vastgelegd met daarin normen voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Maar er bestaan uitzonderingsmaatregelen voor verouderde installaties. Voor die installaties geldt een minder strenge norm. Ze stoten dan ook veel meer uit. In Nederland werd twee keer gebruik gemaakt van de uitzonderingsmaatregel. Door Tata Steel, een van s ’werelds grootste staalproducenten met een vestiging in IJmuiden. Kooksfabriek 1 stoot drie keer meer stikstof uit dan de strengste norm toelaat.

De Rijksoverheid, provincies en gemeenten kwamen in het Schone Lucht Akkoord overeen dat de luchtkwaliteit in Nederland een stuk beter moet. Daarom werd ook afgesproken dat nieuwe of geactualiseerde vergunningen zo streng mogelijk moeten zijn wat de uitstootnormen betreft. Dat is nu niet het geval volgens Van Esch en Beckerman. Daarom roepen ze de Tweede Kamer op om Brussel te vragen de uitzonderingsmogelijkheden op de Europese normen te verwerpen.

Boeren aan de poort van Tata Steel

De vervuilende impact van Tata Steel is ook de Nederlandse boeren niet ontgaan. Zij verzamelden zich eerder vandaag voor de poorten van Tata Steel in de IJmond. De boeren willen benadrukken dat hun werk niet de (enige) oorzaak vormt van de stikstofproblematiek in Nederland. Inmiddels wordt er door buurtbewoners en lokale politici opgeroepen om de vervuilende fabriek te sluiten. Zo zou er meer ademruimte komen voor de boeren. Hun bedrijven staan momenteel onder zware druk door de Nederlandse stikstofplannen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie