Staatssecretaris Van Ooijen blij met Europese aandacht voor jongeren

Europese jongeren willen dat de EU en haar lidstaten ook eens het woord aan hen geven. Goed idee, vindt Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

3 min. leestijd

Het jaar 2022 is het Europees Jaar van de Jeugd. Een jaar waarin Europese jongeren de kans kregen om mee te praten over politieke zaken in de Europese Unie. Een jaar waarin jongeren lieten weten dat ze graag iets te zeggen willen hebben over wat in Brussel, Den Haag of elders in de EU beslist wordt over zaken die hen direct raken. De onderwerpen liepen uiteen: van de klimaatcrisis tot de mogelijkheden van het Erasmus+-uitwisselingsprogramma en van LHBTI-rechten tot muziek en kunst.

De Nederlandse overheid en Nederlandse jongeren hebben die kans niet onbenut gelaten. Jongerenvertegenwoordigers zijn het gesprek aangegaan met regeringsleiders en staatshoofden. Ze organiseerden activiteiten waarin het politieke perspectief van de Nederlandse jeugd op allerlei thema’s beter in beeld werd gebracht. Activiteiten zoals conferenties, opleidingen, workshops en wedstrijden. Welke thema’s gaan de jeugd aan en wat willen jongeren daarover te zeggen hebben? En op welke manier willen ze meedoen aan politieke processen?

Met een vol hoofd naar Brussel

Op 28 november stuurt Nederland een minister naar Brussel om de bevindingen van deze gesprekken met EU-collega’s te bespreken. Uit diplomatieke hoek horen we dat waarschijnlijk minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf naar Brussel gaat.

Maar wiens idee was het eigenlijk om die bijeenkomst in Brussel te organiseren en waarom? Daarvoor kijken we naar het Tsjechische EU-voorzitterschap. De Tsjechen vonden het nodig om de meningen van Europese jongeren te verzamelen en in Brussel op tafel te leggen, toen tijdens en na de coronapandemie duidelijk werd dat jongeren extra aandacht nodig hebben en belangrijke spelers zijn bij het bouwen aan een groenere, meer inclusieve en digitale toekomst in de EU. Jongeren kregen het tijdens de pandemie mentaal zwaar te verduren vanwege een gebrek aan sociaal contact. En zij zullen later de meeste last ondervinden van de klimaatcrisis. Daarom willen ze meepraten over de manier waarop de schade nu al beperkt kan worden.

Staatssecretaris Van Ooijen verheugt zich op de uitkomst van de gesprekken tussen de EU-ministers, die het Europees jongerenbeleid mogelijk naar een nieuw niveau tillen. Volgens Europese jongeren kan dat in eerste instantie al door meer in te zetten op bestaande EU-middelen, zoals burgerpanels en het Europees Jeugdparlement.

Buitenkansje voor Nederlandse jongeren

Ons land stelt de hernieuwde aandacht voor de jeugd dus sterk op prijs, laat staatssecretaris van Ooijen weten. Nederland heeft dit jaar een brede groep jongerenvertegenwoordigers aan het werk gezet, onder meer de Nationale Jeugdraad Nederland (NJR). Het is voor Nederland vanzelfsprekend dat die jongerenvertegenwoordigers het voortouw nemen, “omdat we zo realiseren dat jongeren het Europees Jaar van de Jeugd vooral zelf invullen”, schrijft Van Ooijen.

Afgelopen zomer stapten twee Nederlandse jongeren van de NJR op de fiets en gingen ze door heel Nederland de meningen van jongeren verzamelen. Bij Brusselse Nieuwe schreven we dat zij een hele waslijst aan meningen persoonlijk overhandigden aan Eurocommissaris van Klimaat Frans Timmermans.

Op 28 en 29 november bespreken de EU-ministers wensenlijstjes zoals deze en kijken ze wat ze daar verder mee kunnen doen. Krijgen jongeren inspraak op het Europese klimaatbeleid? Of op de bescherming van LHBTI-rechten? En zo ja, hoe gaat dat eruitzien op zowel nationaal als Europees niveau? Over die vragen buigen de ministers zich volgende week.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie