Speelschema: Ministers Van Gennip en Kaag naar Brussel en Rekenkamer over belangenverstrengeling in de landbouw

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke morgen in ons Speelschema.

2 min. leestijd
Tractor spraying soybean field at spring

Terwijl in Nederland de campagne in volle gang is voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de waterschappen aankomende woensdag, strijken de Europarlementariërs neer in Straatsburg deze week. Zij spreken over klimaatneutraliteit van gebouwen. Daarnaast komt de Europese Rekenkamer met een rapport over belangenverstrengeling in het landbouwbeleid. En de Eurogroep komt ook bijeen vandaag, met daarin minister Kaag en haar collega’s uit landen waarin met de Euro wordt betaald. Ook minister Van Gennip ontmoet haar Europese collega ministers van Sociale Zaken.

Debat over de klimaatplannen van Timmermans

In Straatsburg debatteren de Europarlementariërs over ontwerpmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik aanzienlijk te verminderen in de bouwsector. Onder andere Europarlementariër Mohammed Chahim spreekt over dit onderwerp. Niet alleen de klimaatneutraliteit van gebouwen wordt besproken, maar ook regels over bosbouw, een herziening van het EU-emissiehandelssysteem en het verminderd uitstoten van CO2 door de lidstaten. Al deze plannen maken deel uit van het zogeheten ‘Fit for 55’-pakket, wat is bedacht door Eurocommissaris Timmermans. Deze plannen moeten er voor zorgen dat er 55 procent minder uitstoot is van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.

Eurogroep en ministers Sociale Zaken bijeen

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip (CDA) spreekt vandaag haar Europese collega’s in de raad voor Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. De situatie op de arbeidsmarkt voor Oekraïense vluchtelingen staat op de agenda, net als het bestrijden van pesterijen op de werkvloer.

Ook de ministers van Financiën komen vandaag bijeen. Minister Kaag (D66) zal tijdens de Eurogroep de digitale euro, de inflatiecijfers en de begrotingsregels gaan bespreken. Onlangs kwam de Europese Commissie met een richtlijn voor het opstellen van de 2024 begroting. Daarnaast bereiden de Europese ministers zich voor tijdens de Eurogroep op de voorjaarsbijeenkomsten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank.  

Belangenverstrengeling

Tenslotte komt de Europese Rekenkamer komt met een rapport over belangenverstrengeling in de landbouw. De onderzoekers zijn nagegaan of er sprake is van het overtreden van regels bij de totstandkoming van het gezamenlijke landbouwbeleid. De Rekenkamer komt met een analyse van de tekortkomingen en met een aantal aanbevelingen om belangenverstrengeling te voorkomen in de toekomst.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie