Speelschema | Gehandicaptenkaart, gendergelijkheid en big tech

Wat speelt vandaag in Europa en Den Haag? Wat doen de hoofdrolspelers? Je leest het elke ochtend in ons Speelschema.

2 min. leestijd
Young disabled black man in wheelchair waiting for public transport on bus stop, having difficulty traveling around city, copy space. Millennial handicapped guy at urban auto station

Vandaag de dag spelen zaken als inclusiviteit een steeds grotere rol in de samenleving, zo ook op Europees niveau. Het “opkomen voor sociale rechtvaardigheid en bescherming en de gelijkheid van vrouwen en mannen” is tenslotte een kernwaarde van onze Unie.

Om de gendergelijkheid te vergroten wordt er vandaag gepraat over het creëren van gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Ook wordt de invoering van een nieuwe gehandicaptenkaart besproken. En omdat het leven zich tegenwoordig ook grotendeels in de vierde, ‘online dimensie’ afspeelt, controleert Eurocommissaris Margrethe Verstager (Digitalisering) of de regels ook daar goed worden opgevolgd.  

Gehandicaptenkaart

Helaas is het voor mensen met een handicap vandaag de dag nog altijd niet overal even makkelijk toegankelijk als voor mensen zonder handicap. Ook kunnen zij zich minder makkelijk vrij verplaatsen. De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld om een nieuwe Europese gehandicaptenkaart in te voeren. Zo wordt het makkelijker voor mensen met een handicap vrije toegang, persoonlijke assistentie en andere hulpmiddelen te krijgen. Ook wil de Europese Commissie de Europese parkeerkaart voor personen met een handicap verbeteren.

Beide vraagstukken worden vandaag behandeld door de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EMPL) van het Europees Parlement. Ze zullen een standpunt innemen dat zal dienen voor verdere onderhandelingen met de EU-lidstaten en de rest van het Parlement.

Gendergelijkheid

Ook stemmen twee Parlementscommissies vandaag over de regels voor instanties die discriminatie tegengaan. Elk EU-lid is al verplicht zo’n instantie te hebben, maar hoeveel bevoegdheden zij hebben verschilt nog al.

Dat wil Brussel nu gelijktrekken. Zo moeten ze meer bevoegdheden krijgen, volledig onafhankelijk zijn, en voldoende financiële, personele, en technische middelen hebben. Zo moeten vrouwen en mannen meer gelijke kansen krijgen in het werkveld.

Big tech

Eurocommissaris Vestager gaat vandaag in de VS op de koffie bij de topmannen van tech-reuzen Apple, Alphabet, Broadcom en Nvidia. Na haar mislukte sollicitatie bij de Europese Investeringsbank (EIB) verwachten experts dat ze in haar nieuwe rol strenger zal optreden bij fusies en concurrentieonderzoeken.

De gesprekken, die plaats zullen vinden in San Francisco en Palo Alto – waar ze ook nog een pitstop zal maken bij de top van OpenAI – zullen vooral gaan over het Europese digitale beleid. Zo blijft iedereen up-to-date.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie