Politieke jongeren | De jongerentak van de VVD (JOVD) wil stevige democratische hervormingen in Europa

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Deze verkiezingen worden gezien als een belangrijk moment voor de toekomst van Europa. Hoe kijkt de “volgende” generatie aan tegen Europa? Wij spraken met een aantal jongerenpartijen over Europa en hun visie over “het Europese project”,  deze keer met de jongeren van de VVD, de JOVD.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

“Laten we beginnen met dat Europa democratischer moet”, antwoordt Michiel Suijker, voorzitter van de JOVD, op de vraag hoe de JOVD tegen Europa aankijkt. “Het Europees Parlement bestaat meer dan zeventig jaar, maar het werkt als een soort klapmachine. Dat moet toch anders kunnen.”

Suijker heeft drie concrete verbeterpunten die hem dwarszitten. “In Nederland kunnen we ministers wegsturen wanneer ze slecht beleid maken of iets verkeerd doen, maar in Europa kan dat niet. Wij pleiten ervoor dat het Europees Parlement individuele commissarissen weg kan sturen.”

Daarnaast wil de JOVD dat Europarlementariërs het recht krijgen om zelf wetgeving te initiëren. “Op die manier kan het Europees Parlement ook zelf de politieke lijn uitzetten en niet alleen de Europese Commissie.”

De voorzitter van de Europese Commissie moet ook rechtstreeks gekozen worden volgens Suijker. “Het is vreemd dat de burgers geen directe inspraak hebben op de samenstelling van de Europese Commissie, terwijl die wel veel macht hebben. Dat moet democratischer, vinden wij.”

Voortrekkersrol op klimaatgebied

Los van de structuur van Europa hoopt Suijker dat de Europese verkiezingen over het klimaat en asiel gaan. “Klimaat is een wereldwijd probleem, daar is samenwerking essentieel. We moeten als Europa ook landen buiten Europa betrekken in de plannen, maar we kunnen daar zelf wel al het goede voorbeeld in geven.”

Durven keuzes te maken is waar het om draait vindt Suijker. “We moeten knopen doorhakken. Als je het half doet, doe je het niet.” Hij begrijpt dat het vaak ingewikkeld ligt vanwege verschillende belangen tussen lidstaten onderling of tussen de lidstaten en de Commissie. “Alleen sommige onderwerpen, zoals klimaat en asiel, vragen wel om het doorhakken van knopen.”

VVD is “zwakjes” in Europese lijn

Suijker is niet te spreken over de koers van de VVD over Europa. Het was “zwakjes”, stelt de voorzitter van de JOVD. “Alles werd een compromis, terwijl je ergens voor moet durven staan. Europa biedt ons veel en vele kansen, zoals op het gebied van de interne handel en de energietransitie, durf dat te benoemen en te verdedigen.”

Ook in Europa pleit Suijker voor durf. “Europa is tegenwoordig meer dan een handelsverdrag. Er zijn basisvoorwaarden waar elk land aan moet voldoen. Als Polen de rechtstaat niet accepteert, kan je niet wegkijken. We delen dezelfde basisbeginselen. Europa  is net als een relatie. Je denkt in de kern hetzelfde en hanteert dezelfde principes over de belangrijke onderwerpen, verder laat je elkaar vrij. Als er iets is, moet je het erover durven te hebben. Dat is waarom het werkt.”

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie