Opinie | ‘Interne markt is kroonjuweel’

De senatoren in de Eerste Kamer hebben deze week een groot debat over de Europese Unie gehouden. Over de toekomst van de euro, de migratieproblemen, de oorlog in Oekraïne, meer of minder Europa. Het kwam allemaal aan de orde. De komende dagen publiceren we een aantal interessante opinies. Vandaag Pim van Ballekom (VVD), oud kabinetschef van eurocommissaris Bolkestein, oud adviseur van de Europese Commissie en hoofd van de afdeling Financiën bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV).

3 min. leestijd
(Bron foto: VVD)

De Russische agressie en het meedogenloze optreden van de agressor in Oekraïne hebben geleid tot een andere dimensie en een ongekend solidair handelen van de Europese Unie en de lidstaten. Dit conflict zal eindigen, hopelijk zo spoedig mogelijk om verder onnodig bloedvergieten en ellende te voorkomen. 

Als gevolg hiervan is er een discussie ontstaan over toetreding tot de Europese Unie van niet alleen Oekraïne, maar ook zijn er toezeggingen richting Moldavië, Georgië, Bosnië-Herzegovina en andere potentiële lidstaten in de regio. Het voldoen aan de afgesproken Kopenhagencriteria (de spelregels om lid te mogen worden van de EU) is bepalend voor de voortgang van het proces. 

De geschiedenis leert dat eenmaal toegetreden er geen garantie is voor een blijvende eerbiediging van de beginselen van de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten in de meest ruime zin van het woord. De recente ontwikkelingen in bijvoorbeeld Georgië laten zien dat bepaalde wurgwetten slechts onder druk worden ingetrokken. Dat is niet geruststellend, zeker niet gezien de fase waarin we ons bevinden, namelijk de pre-toetredingsfase, waarin de bereidheidwilligheid van die staten meestal groter is dan wanneer ze lid zijn. 

De VVD is dan ook van mening dat de toetredende landen aan de Kopenhagencriteria moeten voldoen, maar ook dat de EU effectief moet kunnen optreden tegen lidstaten die zich bij voortduring en met opzet niet houden aan gemaakte afspraken. Ik heb het dus uitdrukkelijk niet over het per ongeluk een keertje uit de bocht vliegen. Dat komt namelijk vrijwel in alle lidstaten voor, ook in Nederland. Het huidige instrumentarium is bewezen ontoereikend en niet effectief. 

Handhaven

Hoe zorgen we er voor dat we de afspraken ook handhaven? Via de rechtsstaatverordening hebben we dat al gedaan voor het financiële kader voor de middellange termijn. Dat is heel terecht, want het beschermt de EU-begroting tegen corruptie. Dat is terecht omdat corruptie het draagvlak ondermijnt voor de verdere ontwikkelingen binnen de EU. Dat is niet goed voor de economische groei, dat is niet goed voor de verbetering van het ondernemingsklimaat en het is ook niet goed voor de verdere uitbouw van de interne markt.

Daarom is het goed dat er een koppeling is tussen de economische hervormingen en de uitbetalingen uit het Coronaherstelfonds. Het zou goed zijn wanneer de inzet op dit terrein wordt verbreed en versterkt. 

Ook voor de interne markt en de vrijhandel heeft de oorlog op het Europese continent belangrijke gevolgen. We streven naar verbetering van de Europese weerbaarheid en strategische autonomie. Tegelijk dient de werking van de interne markt te verbeteren en de vrijhandel te worden bevorderd. Dit zijn de kroonjuwelen van de Europese samenwerking.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie