NSC zoekt nieuwe geitenpaadjes

NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger hekelt de “voldongen feitenregen uit Brussel”. Kamerleden van D66, VVD en GroenLinks/PvdA schrikken van ”deze karikatuur”.

3 min. leestijd
Bron foto: iStock

Dinsdag is het weer zover: de EU-ministers van Landbouw zitten samen in Brussel. Minister Piet Adema (CU) kwam alvast naar de Tweede Kamer voor een debat over die bijeenkomst.

‘Regen van voldongen feiten’

Maar NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger vraagt zich af of zo’n debat überhaupt zinvol is. “Want wat er uit Europa en die ministerraden komt, komt vaak neer op een heleboel voldongen feiten waar niets meer aan te doen valt, behalve ze uit te voeren.”

Op de landbouwbijeenkomst van volgende week staat “de toekomst van de landbouw in de EU” op de agenda. “Wat dan dreigt is dat men dit denkwerk in Europa doet voordat wij dit in Nederland hebben gedaan”, stelt Hertzberger. “Dat betekent dat wij straks bij het opstellen van een Nederlandse landbouwblik op de toekomst, ons moeten aanpassen aan die van Europa, in plaats van andersom.” 

Hertzberger ziet hoe “de voldongen feitenregen” maar blijft komen uit Brussel. Daarbij verwijst ze naar stikstof, de natuurherstelwet en het schrappen van de Nederlandse mestvrijstelling. De visserij “lijkt altijd aan de beurt in de reeks voldongen feiten”. 

“Wij zijn Europa”

Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) valt bijna van zijn stoel: “Als je afspraken hebt gemaakt in Brussel, vindt NSC dan dat we ons daaraan moeten houden?”

Ook Laura Bromet (GL/PvdA) vraagt zich af wat de houding van NSC is ten aanzien van Europa: “In mevrouw Hertzbergers woorden lijkt het alsof Europa een soort abstract construct is dat ons allerlei dingen oplegt. Maar wij zijn Europa en wij hebben een minister die zijn invloed kan aanwenden.”

Geitenpaadjes

“Waar wij voor pleiten, is meer zeggenschap in Europa”, antwoordt Herzberger. Ze zegt dat ze begrijpt hoe Europese richtlijnen werken, maar benadrukt dat Nederland uitzonderingen kan vragen wanneer we in de problemen komen met de uitvoering. 

“Het is bijna niet te volgen”, kaatst De Groot de bal terug. Hij vertelt dat Nederland zich nooit aan de Europese landbouwwetten heeft gehouden en altijd uitzonderingen heeft bedongen. “Daarom zitten we nu zo in de shit.” 

Bovendien, zo onderstreept De Groot, zat Nederland jarenlang vooraan bij de totstandkoming van de wetten. “We waren zelf bij de afspraken en dan houden we ons daaraan. Kennelijk is dat voor NSC niet van belang.”

“Karikatuur van Europese wetgeving”

VVD’er Thom van Campen geeft hem ruggensteun: “De grootste boosdoener voor boeren, maar eigenlijk voor iedereen in Nederland, is dat als iets niet kan, we zeggen ‘dat het niet mag van Brussel’. We moeten geen karikatuur maken van de manier waarop wetgeving op Europees niveau plaatsvindt.” Van Campen benadrukt dat de besluitvorming op democratische wijze gebeurt, met inbreng van de lidstaten, het Europees Parlement en de Eurocommissarissen, die afgevaardigd zijn namens hun lidstaten.

“Ik kan mevrouw Hertzberger vertellen dat over de natuurherstelwet bijvoorbeeld, ik geregeld een robbertje gevochten heb met collega De Groot. Nederland heeft daar echt voor een aantal betekenisvolle wijzigingsvoorstellen gezorgd. Het resultaat van een democratisch proces”, besluit van Campen. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie