Nieuwe ronde betekent nieuwe kans voor Nederlandse emissiereductie

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Er is Europees geld voor innovatieprojecten. Voorwaarde? De nieuwe technologie moet beter zijn dan wat al voorhanden is. Voor landen als Nederland, met veel hoogwaardige technologische bedrijven, een moeilijke uitdaging. Nederland heeft last van de wet van de remmende voorsprong.

“Dat is eigenlijk ook de bedoeling”, legt Femke Boersma van het Huis van de Nederlandse Provincies uit. Landen in de Europese Unie moeten vooruit. “Daarom is de instapdrempel voor Nederlandse projecten hoger en krijgen we minder subsidie.”

Waar gaat het over?

1,1 miljard euro. Dit bedrag stelt het EU-innovatiefonds ter beschikking aan een zevental projecten die op vernieuwende wijze de emissie in Europa willen verminderen. Een Nederlands project zat er niet bij, maar Nederland werkt inmiddels wel samen met een ander project: ‘Kairos-at-C’ , een havenproject in Antwerpen. Hierbij wordt voor het eerst over de landsgrenzen heen CO2 opgevangen en opgeslagen. In een tweede ronde, waarin kleinere projecten dingen naar een toelage, maakt Nederland nog kans. Doen we mee?

Wie o wie?

Met een volgende ronde en een budget van 100 miljoen euro wil het EU-innovatiefonds een twintigtal overheden en bedrijven helpen met innovatieve en koolstofarme technologie. Om te kijken of een project geschikt is, moet eerst een vragenlijst ingevuld worden. Dat moet voor 31 augustus

Zijn er ook Nederlandse kanshebbers op deze subsidie? Dat weten we op dit moment niet. Het innovatiefonds maakt enkel de uiteindelijk geselecteerde projecten bekend, niet de kandidaten die vooraf meedongen naar de subsidie. We weten wel dat projecten mede worden geselecteerd op basis van het innovatieve vermogen ten opzichte van de bestaande technologie in eigen land zodat landen die achterlopen de kans krijgen op een inhaalslag.

Projecten die tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro kosten, met een focus op hernieuwbare energie, maken kans. Verdere voorwaarden? De mogelijkheid tot schaalvergroting. Tot slot wordt ook een kosten-batenanalyse gemaakt. Dit kwam ook ter sprake in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de eerste ronde van het EU-innovatiefonds. Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) had twijfels bij de uiteindelijke opbrengst van dergelijke projecten.

De hoogste tijd

Vernieuwende manieren om de uitstoot van CO2 te reduceren is slechts symptoombestrijding. Het is nuttig, maar niet genoeg. Begin deze maand bleek uit een IPCC-rapport dat de uitstoot drastisch verminderd moet worden. En dat begint bij de bron: de industrie zelf. Minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens roepen daarom de Tweede Kamer op om de Nederlandse industrie te verduurzamen. Hoe? Hoge emissies bestraffen met boetes of het verminderen van uitstoot belonen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie