Nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij D66

D66-leden stemden dit weekend op het partijcongres voor een nieuw onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de partij. Ook Europarlementariër Sophie in ’t Veld stemde voor.

2 min. leestijd
Microphone over the Abstract blurred photo of conference hall or seminar room with attendee background

Een meerderheid van de D66-leden stemde op het partijcongres in Den Bosch dit weekeinde voor een nieuw extern onderzoek naar grensoverschrijdend binnen de partij.

Eerder dit jaar kwam naar voren dat er een onveilige werksfeer heerst voor vrouwen, maar dat dat liever werd stilgehouden. D66-leider Sigrid Kaag moest diep door het stof met excuses. Enkele weken later verklaarde een interne D66-commissie dat er sprake is van machtsmisbruik binnen de Europese fractie.

Grensoverschrijdend

De D66-leden stemden voor een motie die pleit voor extern onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de partij, hoewel dit door het landelijk bestuur was afgeraden. Het bestuur vreest voor een opeenstapeling van verschillende onderzoeken binnen de partij. Europarlementariër Sophie in ’t Veld stemde toch voor. “Ik snap het bezwaar van het bestuur, maar stem voor in verband met de symbolische waarde ervan,” zei de Europarlementariër tegen NRC.

Ontoelaatbaar gedrag

In ’t Veld kwam de afgelopen maanden zelf in het nieuws door klachten tegen collega D66-Europarlementariër Samira Rafaela wegens machtsmisbruik, waardoor een conflict is ontstaan binnen de Europese fractie. Volgens Sophie in ’t Veld gaat het in de media te veel over het beeld van twee ruziënde politici, terwijl er fundamenteel wat anders aan de hand is, namelijk ontoelaatbaar gedrag.

Drie oud-medewerkers dienden een klacht in tegen Rafaela. Uit vertrouwelijke stukken van de commissie Integriteitsonderzoeken van D66 blijkt dat de klachten gegrond zijn. De commissie schrijft dat het gaat om “intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging”. Dat zou hebben geleid tot een „onveilige werksituatie.”

Stikstofpostzegel

Een ander heet hangijzer op het congres was het stikstof-vraagstuk. De partij beschrijft Nederland als ‘een postzegel waar te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden.’ Ons land kleurt donkerrood op de Europese kaart met stikstofuitstoot. Daarom pleitte D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op het congres er voor om de stikstofuitstoot te verminderen en de plannen van het kabinet te volgen, ondanks het protest van de boeren. “In ons land gelden de regels van de rechtsstaat, niet het recht van de trekker”, zei Paternotte.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie