Nederlands kabinet wil strenger Europees bosplan

De Europese Commissie werkt aan een Europees systeem voor bosbeheer. Goed idee, vindt het demissionaire kabinet, maar dan horen daar wel ambitieuze doelen voor 2050 bij.

2 min. leestijd
(Bron: iStock)

Het gaat slecht met de Europese bossen: de biodiversiteit gaat snel achteruit en bosbranden en droogtes komen steeds vaker voor.

Maar beleidsmakers tasten vaak in het duister: gegevens over bossen zijn gefragmenteerd, tegenstrijdig en zijn vaak niet meteen beschikbaar. Vooral op het gebied van biodiversiteit laat de bestaande monitoring te wensen over. Op tijd ingrijpen bij ziektes, plagen of bosbranden wordt dan erg moeilijk.

Veldmetingen

De Europese Commissie wil daarom een Europees systeem voor bosbeheer. Lidstaten moeten daarin de resultaten van veldmetingen registreren. In combinatie met satellietgegevens en drone-observaties wil de Commissie de Europese bossen in kaart brengen. De gegevens zullen in grote mate toegankelijk zijn voor het publiek.

Het demissionaire kabinet vindt het een goed idee. “Het ontbreken van informatie over de staat van de Europese bossen zorgt ervoor dat beleidsmakers en bosbeheerders geen goede besluiten kunnen nemen”, valt te lezen in een brief aan de Tweede Kamer. “Deze bossen, met al hun maatschappelijke functies, toekomstbestendig maken, komt dan onder druk te staan.”

Strengere 2050-doelen

Daarbij wil de Commissie ook een vrijblijvend bosbeschermingsplan op de lange termijn. Op dit moment bestaat er al een Europese bosstrategie, maar die bevat doelen tot 2030. De Commissie denkt nu aan 2050.

Dat mag ambitieuzer, vindt het kabinet. Een vrijwillige langetermijnplanning gaat voor Nederland niet ver genoeg. Dit zorgt niet voor meer samenhang in het bosbeleid van de EU, is de redenering. Het kabinet wil dat de langetermijnplanning in het voorstel van de Europese Commissie verplicht wordt.

Er zijn al heel wat Europese doelen voor 2050 die onrechtstreeks invloed op onze bossen hebben. Denk aan de Europese klimaatwet, de natuurherstelwet en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Om die gecoördineerd uit te voeren kan een verplicht langetermijnplan voor de Europese bossen helpen, zegt het kabinet.

Mooi idee
Eerste reacties
Strak plan
Schiettent
Chefsache
Nieuwe wet

Meer over deze zes fases in de Europese wettenfabriek lees je hier.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie