Kunstriffen bij windmolens goed voor kabeljauw

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

De kunstriffen bij windpark Borssele in de Noordzee zijn goed voor de kabeljauw. Uit onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt dat de vissoort vaak bij de kunstriffen te vinden is. Kunstriffen zijn door de mens gemaakte structuren onder water, om een leefomgeving voor zeedieren te creëren. Dat gebeurt soms door stenen te laten zinken maar bijvoorbeeld ook oude schepen. Het biedt bescherming en een voedingsbodem voor de dieren.

Windenergie

Windmolens zijn een belangrijk onderdeel van de energietransitie die Europa door wil maken. Grote windmolens leveren per jaar meer dan 15 miljoen kWh groene energie op. Ter vergelijking: het gemiddelde huishouden verbruikt zo’n 2700 kWh per jaar.

Windmolens op het land roepen veel weerstand op omdat ze voor geluidsoverlast zorgen of het uitzicht kunnen verpesten. Daarom wil het kabinet ze op zee neerzetten. En dat pakt voor sommige vissoorten positief uit.

Onderzoekers noemen de eerste resultaten veelbelovend. “Het is belangrijk dat offshore-windenergie en ecologie hand in hand gaan”, zegt Ruben Dijkstra, directeur van energiebedrijf Ørsted Benelux. Het onderzoek laat volgens hem zien dat windparken op zee ook kunnen bijdragen aan de biodiversiteit.

Kreeften

Niet alle soorten op de zeebodem reageren zo goed op de kunstriffen bij zeemolens. De kreeft lijkt er weinig interesse in te hebben. Volgens de onderzoekers komt dat omdat kreeften hogere eisen stellen aan hun omgeving. Zo zoeken ze vaak kleinere holletjes dan in de kunstriffen te vinden zijn.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd door zenders aan kabeljauwen en kreeften te bevestigen en daarmee de routes die ze aflegden in kaart te brengen. Kabeljauwen brachten veel tijd door in de kunstriffen. Kreeften trokken in het algemeen door naar andere leefgebieden.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie