Kritiek op Grieks migratiebeleid terug van weggeweest

Het is slecht gesteld met het migratiebeleid in Griekenland. De Griekse minister van Migratie Panagiotis Mitarachi werd daarover in het Europees Parlement aan de tand gevoeld – op eigen verzoek nog wel.

3 min. leestijd

Volgens het Europees Parlement heeft de Griekse minister van Migratie nog veel huiswerk te doen aan het migratiebeleid van zijn land. Van mishandelingen aan de grens tot misstanden na integratie: het Griekse migratiebeleid loopt nog altijd niet lekker. 

Maar de situatie moet je wel zien in een bredere context, zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA): “U hebt een enorme puinhoop geërfd van uw voorgangers, ook al weerhoudt dat hen er niet van om op hun morele heuvels te klimmen zoals hier in dit Europees Parlement. Verder is het zo dat de EU-lidstaten op u rekenen voor de bescherming van de buitengrenzen namens ons allen, die niet bepaald vrijgevig zijn geweest als het gaat om het bieden van concrete solidariteit in ruil daarvoor.”

Mensenrechten in het gedrang

Europarlementariër Sophie In ‘t Veld (D66) ziet dat heel anders. “Ik denk dat we het snel eens kunnen zijn over het feit dat Griekenland voor een enorme uitdaging staat en dat de EU-lidstaten zich moeten schamen omdat het geen alomvattend mechanisme heeft goedgekeurd. “Maar dat alles geeft geen excuus tot het schenden van mensenrechten”, zei ze. 

Voorbeelden van het schenden van mensenrechten zijn er volgens In ‘t Veld genoeg: “Migranten in elkaar slaan, ze van hun kleren, hun schoenen en hun bezittingen beroven en ze terug de zee op duwen. Dat is niet legaal. En er is enorm veel bewijs dat dit gebeurt.” In ‘t Veld schaart zich hiermee achter de kritiek van gezaghebbende internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa.

Betrouwbaar bewijs of Turkse propaganda?

In het debat werd ook Turkije meermaals genoemd. Lenaers bestempelde dat land als “een onstabiel en onvoorspelbaar buurland dat kwetsbare mensen actief inzet voor zijn eigen cynische geopolitieke spelletjes en als enige strategie blijft vertrouwen op het uitdagen van anderen”. Turkije zou propaganda verspreiden die het Griekse migratiebeleid in een slecht daglicht zet. “We zijn het ermee eens dat Turkije u waarschijnlijk probeert uit te lokken en te irriteren, en dat is al eeuwen zo”, zegt ook In ’t Veld daarover.

Volgens Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks) betekent dat echter niet dat bewijs en kritiek van gezaghebbende internationale organisaties geen betekenis hebben. “Wij baseren ons niet op persverklaringen of Turkse propaganda, of zou de minister denken dat al deze consistente rapporten van gezaghebbende instanties gewoon hetzelfde zijn als Turkse propaganda?” vroeg ze aan Mitarachi.

Volgens Strik gaat er ook flink wat mis wanneer men hulp wil bieden aan vluchtelingen. “Waar het leven van vluchtelingen in gevaar wordt gebracht door terugdringing, genieten de daders straffeloosheid, terwijl degenen die proberen mensen te redden en humanitaire hulp te verlenen, steeds meer worden gecriminaliseerd. Hun werk wordt uiterst moeilijk gemaakt”.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie