Niet meer met de vlam in de pijp

3 min. leestijd
A viaduct bridge crossover a canal of highway A59 during sunrise near Waalwijk, Noord Brabant, Netherlands

De transportsector speelt een grote rol in de energietransitie en overlegt vandaag en morgen in Parijs over een schonere toekomst. Bij de informele transportraad in Parijs – informeel betekent dat er geen besluiten worden genomen – is namens Nederland minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers (VVD) aanwezig. Op de rol staat onder andere een verdere intensivering van het treingebruik. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt de noodzaak van een gezamenlijke Europese aanpak: “Dit onderwerp overstijgt vrijwel altijd landsgrenzen, dan is het aan Europa om dat te regelen. CO2 houdt zich niet aan landsgrenzen, vandaar dat Nederland er altijd de voorkeur aan geeft om het internationaal te regelen. Ook omdat het doorgaans bijdraagt aan het behoud van een gelijk speelveld tussen de lidstaten.”

De vraag die de Europese ministers van Infrastructuur komende dagen met elkaar proberen te beantwoorden, is hoe innovatie een rol kan spelen in het verduurzamen van de transportsector. Zo volgt de Nederlandse overheid de ‘ontwikkeling omtrent duurzame brandstoffen’ aandachtig. Het doel is dat de innovaties die in de sector worden gedaan, geen uitstoot veroorzaken. Op die manier draagt iedere innovatie bij aan het halen van klimaatdoelstellingen.

Trein

Nederland is een groot voorstander van intensivering van het treingebruik. Volgens het ministerie gaat het dan vooral over “korte afstanden waar de trein het vliegverkeer kan vervangen.” Daarbij wil Nederland inzetten op investeringen in het Europese treinnetwerk. Wel moet daar met een realistische blik naar gekeken worden: “Daar zijn we inderdaad voor. Maar een spoorweg onder de zee door, is wel even iets anders dan een over land.”

Dat de transportsector een belangrijke rol speelt in de Europese energietransitie, werd ook vorige week duidelijk. Toen stemde het Europees parlement in met een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Daarbij werd niet in Europese context gesproken over een mogelijke kilometerheffing voor personenvervoer. In de informele vervoersraad krijgt het personenverkeer wel aandacht. Zo wil Nederland inzetten op meer elektrische vervoersmiddelen en ook deelconcepten stimuleren. Denk hierbij aan deelauto’s, scooters en fietsen.

Arbeidsvoorwaarden

Verder wordt er komende dagen gesproken over arbeidsvoorwaarden in de transportsector. Frankrijk wil de arbeidsvoorwaarden in de luchtvaartsector naar voren brengen tijdens de informele bijeenkomst. Nederland wil Europese afspraken over arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in het vliegverkeer. Daarbij staat voorop dat ‘buitenlandse luchtvaartmaatschappijen zich aan Nederlandse arbeidswetten houden voor wat betreft hun cockpit- en cabinepersoneel dat gewoonlijk vanuit Nederland werkt.’ Dat is momenteel niet altijd het geval. 

Als laatste wordt er gesproken over een mogelijke heronderhandeling van het Mobiliteitspakket. Daarin staat nu onder andere beschreven dat vrachtauto’s minstens iedere acht weken terug moeten keren naar de lidstaat van vestiging. De maatregel is een berschermingsregeling voor de chauffeurs: zo keren ze eens in de zoveel tijd nog terug naar hun land van herkomst.

Litouwen is het daar met een aantal andere Baltische lidstaten niet mee eens, en wil een wijziging in het Mobiliteitspakket. Deze regelgeving heeft volgens hen een negatieve impact op klimaat en milieu. Nu moeten vrachtauto’s soms zonder vracht terugrijden naar de lidstaat van herkomst. Dat is zonde, zo beargumenteren ze. Nederland is, samen met een groot aantal andere lidstaten, niet voor een heronderhandeling van het Mobiliteitspakket. De negatieve invloed op het klimaat van de regel, wordt door deze lidstaten in twijfel getrokken. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie