Europese kilometerheffing voor vuile vrachtwagens

2 min. leestijd
Caravan or convoy of trucks in line on a country highway

‘Wie vervuilt, die betaalt’, is het adagium van het groene deel van het Europees Parlement. Vanmiddag wordt er gestemd over een voorstel om deze methode ook toe te passen op vervuilende vrachtwagens. Wordt het voorstel om vrachtverkeer per kilometer in plaats van per vignet te belasten goedgekeurd, dan is dat een nieuwe stap in het terugdringen van de Europese CO2-uitstoot.

PvdA-Europarlementariër Vera Tax pleit voor deze nieuwe manier van belasten. Ze is voorstander van de aanpak ‘de vervuiler betaalt’ of in andere woorden: ‘de gebruiker betaalt’. “De vignetten, die zijn gebaseerd op tijd, worden geleidelijk afgeschaft. We vervangen ze door tolgelden, die zijn gebaseerd op afstand”, legt Tax uit. “Het tolsysteem wordt zo eerlijker, efficiënter en doeltreffender. Het vormt een betere afspiegeling van het werkelijke gebruik, namelijk de uitstoot en de verontreiniging. Met andere woorden: een heffing die de CO2-uitstoot van vrachtwagens beter weerspiegelt.”

Tax’ verwachting is dat het Europees Parlement woensdag akkoord gaat. De onderhandelingen over het voorstel lopen al vier jaar. Volgens Tax zou een gemeenschappelijk tolsysteem veel onduidelijkheid weg kunnen nemen. “Het is belangrijk dat we één tolsysteem in heel Europa kunnen garanderen voor de gebruiker. We hebben de eerste stap voorwaarts gezet, zodat er niet in elk land andere regels zijn.”

Rekeningrijden

Het voorstel waar woensdag over gestemd wordt, gaat over vrachtverkeer en niet over personenauto’s. Rekeningrijden voor privévervoer is al langer een thema van discussie, ook in Nederland. In het regeerakkoord van afgelopen december staat dat rekeningrijden in 2030 ingevoerd gaat worden. Deze kabinetsperiode wordt een begin gemaakt met de wetgeving over dat onderwerp.

De Europese regels over rekeningrijden voor vrachtverkeer zijn geen voorbode voor een soortgelijke regelgeving voor personenauto’s, benadrukt Tax. Waar er in Nederland dus inmiddels voornemens zijn om dit het aan het begin van het volgende decennium in te voeren, is er geen Europese wetgeving op komst. Tax zou daar ook niet voor zijn, al helemaal niet op dit moment. “Als sociaaldemocraat ben ik tegen het opdrijven van de vervoerskosten voor particulieren. Zeker nu Europeanen ook al geconfronteerd worden met hoge energieprijzen.”

Donderdag in de loop van de dag volgt de uitslag over de toekomstige kilometerheffing voor vrachtverkeer.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie