Kamer vindt Europese regels rondom luchtkwaliteit voldoende

De Tweede Kamer nam de motie aan van Caroline van der Plas (BBB). Daarin staat dat Nederland zich eerst moet richten op het halen van de Europese regels, voordat het strengere regels op het gebied van luchtkwaliteit wil invoeren.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen wil strengere regels voor de luchtkwaliteit. Ze baseert zich op afspraken in het Schone Lucht Akkoord. In dit akkoord tussen provincies, gemeenten en het Rijk wordt gewerkt met strengere grenswaarden dan die in de Europese wet. Het akkoord volgt het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), terwijl de Europese regels ruimer zijn.

Caroline van der Plas (BBB) is bang dat Nederland te ambitieus is en vreest voor ongewenste regeldruk. In de motie staat dat “er eerst op een realistische en haalbare manier gekeken moet worden hoe de Europese afspraken gehaald kunnen worden.” Een meerderheid van de Kamer steunt haar daarin.

De wet moet up-to-date zijn

Hoewel de Europese regels niet een-op-een de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie volgen, wordt de Europese wet wel elke vijf jaar herzien door de Europese Commissie. Er wordt dan gekeken of de wet nog in lijn is met de meest recente adviezen van de WHO en wetenschappelijke informatie over luchtverontreiniging. Het kan zijn dat er net na de herziening van de wet nieuwe informatie is en de WHO een nieuw advies geeft. De Europese wet loopt in dat geval dan achter.

De Tweede Kamer heeft via een motie van Van Esch (PvdD), Bouchallikh (Groenlinks) en Hagen (D66) de wens uitgesproken dat er na een nieuw advies van de WHO direct actie zal volgen en niet gewacht wordt met het herzien van de Europese wet. De regering moet daarvoor pleiten in Europa. De indieners hopen zo te voorkomen dat de wetten “achterlopen” en niet gebaseerd zijn op oude informatie.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie