Jetten wil samen met Europa groene en goedkope energiemarkt opzetten

De Europese elektriciteitsmarkt moet anders. Dat schrijft energieminister Jetten samen met collega’s in een brief voorafgaand aan meerdere overleggen over hervormingen.

2 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

2022 was een rampjaar voor de elektriciteitsmarkt. De Russische energieoorlog tegen Europa heeft, samen met de verminderde beschikbaarheid van zowel kern- als waterkrachtenergie, de prijzen tot ongekende hoogte doen stijgen. Door heel Europa had dit grote gevolgen voor huishoudens en bedrijven.

Nooit weer

Dat mag niet nog een keer gebeuren, vindt minister van Klimaat en Energie Rob Jetten. Samen met zijn mede-energieministers uit Luxemburg, Duitsland, Finland, Denemarken, Letland en Estland, wil hij dat de energiemarkt verandert. En dus schreven ze een ambitieus voorstel om de elektriciteitsmarkt te hervormen. Deze moet schokbestendig worden, waardoor prijzen minder schommelen. Dit kan door meer langetermijninvesteringen aan te trekken, zodat plotselinge ontwikkelingen minder schade aanrichten.

Ook willen de landen dat Europeanen betere bescherming krijgen in tijden van hoge prijzen. Zelfs wanneer elektriciteit duur is, zouden ze moeten kunnen blijven kiezen tussen vaste en variabele contracten. De eerste is vaak duurder dan de variabele optie, maar verzekert de consument van dezelfde prijs tijdens de contractduur. Momenteel is het bij veel energiebedrijven door de energiecrisis niet mogelijk te kiezen voor een vast contract.

Schoon en veilig

Daarnaast mogen ook de klimaatdoelen niet vergeten worden. Er moet daarom meer gedaan worden om het aantrekkelijker te maken voor de markt om te investeren in duurzame energie. Dit zou bijvoorbeeld bereikt kunnen worden door ‘groene’ stroom goedkoper te maken voor consumenten dan ‘grijze’ stroom, dit is stroom uit fossiele brandstoffen zoals kolen.

Ondertussen mag tijdens deze groene metamorfose van de elektriciteitsmarkt de voorziening niet in gevaar komen. Dit zien de landen graag gebeuren door de Europese elektriciteitsmarkten verder aan elkaar aan te passen. Deze ‘integratie’ moet behaald worden door, bijvoorbeeld, betere verbindingen. Dit zou ervoor zorgen dat de elektriciteit wordt geproduceerd waar die het goedkoopst is en kan doorstromen naar waar de prijzen juist hoog zijn.

Knetterende zomer

De voorstellen van de ministers komen aan de vooravond van een informele bijeenkomst van de EU-energieministers in Stockholm op 27 februari. In maart wordt daarna officieel gesproken over nieuwe maatregelen om de elektriciteitsmarkt te hervormen. Deze moeten voor de zomer op tafel liggen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie