Jetten over energiebesparing: niet streven, maar doen

Nederland wil dat de doelstelling om vanaf 2030 ons energieverbruik met 9% te verminderen geen streefcijfer is, maar een duidelijke afspraak. “Dat is van cruciaal belang om onze klimaatdoelstellingen te bereiken”, zei Klimaatminister Rob Jetten.

2 min. leestijd

De onderhandelingen over de Europese klimaat- energie- en vervoerswetten gingen vanochtend van start in Luxemburg. Alle Europese klimaatministers zijn van de partij. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (D66) reisde namens Nederland af naar Luxemburg.

Ieder op zijn best

Nederland ziet het liefst dat de lidstaten van de Europese Unie niet alleen streven naar de Europese klimaatdoelstellingen, maar er alles aan doen die doelstellingen ook daadwerkelijk te behalen. Het gaat er vandaag in Luxemburg vooral over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. De richtlijnen die daarover worden afgesproken moeten bijdragen aan de doelstelling om vanaf 2030 de uitstoot van vervuilende stoffen met ten minste 55% te verlagen.

Wat betreft de energie-efficiëntie moet het eindverbruik aan energie in de EU-lidstaten volgens de richtlijn in 2030 9% lager zijn dan nu. Nederland zal niet te streng zijn als lidstaten slechts willen streven naar het halen van het 9%-doel en het daarmee misschien niet werkelijk halen, zei Jetten. Maar met een duidelijke voorwaarde:  “In de geest van een compromis kunnen wij het slechts aanwijzen van een streefcijfer aanvaarden, zolang duidelijk is dat de Europese Commissie van alle lidstaten verlangt dat zij bijdragen tot het gezamenlijk behalen van het Europese streefcijfer voor het eindverbruik van energie”, zei hij. Daarmee verwacht Jetten dat alle lidstaten hun uiterste best zullen doen om het doel te behalen en dat de Europese Commissie daarop voldoende controleert. Dus ook Nederland.

Zo snel mogelijk af van Russische brandstoffen

De Europese klimaatministers zitten vandaag en morgen dus met elkaar aan tafel om te praten over de Europese richtlijnen voor energie-efficiëntie en voor hernieuwbare energie. Dat zijn richtlijnen die deel uitmaken van het ‘Fit for 55’-pakket, waarmee de Europese Unie haar wetgeving voor klimaat, energie en vervoer afstemt op de ambitie om vanaf 2030 de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen met minstens 55%.

Naast een vermindering van ons energieverbruik hoort daar ook het sterk inzetten op hernieuwbare energie bij. Jetten is duidelijk over de hoge nood van het ‘Fit for 55’-pakket met het oog op de energiecrisis en de Europese afhankelijkheid van Russische brandstoffen: “Ik denk dat wij allemaal weten hoe urgent het is als het gaat om energie-efficiëntie. Ik denk ook dat we het erover eens zijn dat dit een cruciale stap is om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, met name uit Rusland, snel te verminderen”, benadrukte hij.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie