Groot Nederlands-Duits waterstofproject vraagt steun aan Europese Commissie

De Nederlandse Gasunie is samen met Duitsland een groot waterstofnetwerk aan het optuigen. Nu hebben zij de Europese Commissie om hulp gevraagd.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Waterstof is de brandstof van de toekomst, denken ze bij de Gasunie. Daarom plannen zij een grootschalig waterstofnetwerk aan te leggen dat handel tussen Noordwest-Europese landen mogelijk moet maken. Om te beginnen wil de Gasunie samen met Duitsland gaan bouwen aan meer waterstofvoorzieningen op het Duitse deel van de Noordzee. Hierbij is het uiteindelijke doel om windparken op het Duitse en Nederlandse deel van de Noordzee, waar grote hoeveelheden waterstof worden geproduceerd, met elkaar te verbinden.

Om dit reusachtige Europese project in goede banen te leiden, heeft de Gasunie hulp nodig uit Brussel. En dus hebben ze de Europese Commissie gevraagd hen de Project of Common Interest-status (PCI-status) toe te kennen. Met deze status krijgen ze, naast subsidie, hulp uit Europa bij het bouwen van alle nieuwe infrastructuur, zoals pijpleidingen en opslagfaciliteiten.

Chaos voorkomen

“Zo wil de Europese Commissie voorkomen dat er een wirwar aan verschillende projecten ontstaan die uiteindelijk niet op elkaar aansluiten”, vertelt Michel Bal, woordvoerder bij de Gasunie. “Waterstof gaat namelijk een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van onze energievoorziening. Het is namelijk goed te gebruiken als brandstof voor industrie en in het vervoer.”

Op dit moment zijn we voor veel industriële processen waarbij sprake is van zwaar transport of hoge temperaturen, nog afhankelijk van natuurlijk gas. Denk bijvoorbeeld aan de luchtvaart. Aangezien vliegen niet elektrisch kan, zou duurzaam gewonnen waterstof een goede oplossing kunnen zijn. “En daarnaast is het makkelijk waterstof in grote hoeveelheden op te slaan en te vervoeren”, stelt Bal.

Hoofdrol vooralsnog voor Duitsland

Allereerst gaat de Gasunie vooral in Duitsland aan de slag. “Dat doen we omdat Duitsland een sleutelrol speelt bij de ontwikkeling van waterstof in de regio” aldus Bal. “Zo zal het grootschalige import van waterstof uit Noorwegen mogelijk maken en de aanvoer van op zee geproduceerde waterstof makkelijker maken.”

Pas wanneer het Duitse deel van het project goed op poten staat, is het de bedoeling verbindingen aan te leggen met het (nog aan te leggen) waterstofnetwerk op de Nederlandse zee. “Dan krijgen wij niet alleen dezelfde importmogelijkheden als Duitsland, maar kan Nederland ook optimaler gaan exporteren” legt Bal uit. “Wanneer we onderling verbonden zijn, kunnen we namelijk beter bepalen waar de vraag het grootst is.”

Om Europa groener te maken, is waterstof dus heel handig, weten ze ook in Brussel. Om de ambities niet te laten verwateren, is de verwachting dan ook dat zij de PCI-status eind dit jaar zullen toekennen.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie