Europese Rekenkamer: ‘Meer dan derde dierentransporten niet volgens de regels’

Ondanks Europese regels zit het niet goed met de dierentransporten door Europa. Ze duren vaak te lang en de normen worden niet nageleefd.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Meer dan een derde van de transporten van vee duren langer dan mag en houden zich niet aan de Europese normen voor dierenwelzijn. Dat concludeert de Europese Rekenkamer. De Rekenkamer roept de EU op tot nieuwe wetgeving. Van strengere regels tot creatieve oplossingen om lange reizen te voorkomen. 

Transport

Doordat verschillende landen en regio’s in de EU vaak gespecialiseerd zijn in één diersoort of productiestadium worden runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee en paarden veel over de landsgrenzen vervoerd. Tijdens die transporten worden dieren blootgesteld aan stress, honger en dorst en hebben ze te maken met hitte en een gebrek aan ruimte. 

Varkens die bijvoorbeeld in Duitsland worden vetgemest en geslacht worden, zijn vaak in Denemarken of Nederland geboren. Runderen die in Frankrijk, Ierland of Litouwen geboren zijn, eindigen vaak in Spanje of Italië op de slachttafel. Van de reizen die vee tussen 2017 en 2021 aflegde, duurde 33 procent langer dan acht uur. Zo’n vier procent duurde meer dan 24 uur. 

Dierenleed

“De Europese Rekenkamer bevestigt nu wat we eigenlijk al decennialang weten”, zegt Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren (PvdD). “Dieren worden uitgebuit en door verschillende landen getransporteerd met maar één doel: meer winst maken. ”Ze vindt de situatie onacceptabel en wil dat er zo snel mogelijk iets tegen gedaan wordt. 

De Europese Commissie werkt aan een voorstel om de regels te verscherpen. “Het zou goed zijn als er voorstellen komen voor meer transparantie over het leed dat dieren in de vee-industrie en tijdens transporten ondergaan om dit zichtbaar te maken. Maar het enige juiste voorstel is het verbieden van lange afstandstransporten binnen Europa en naar landen buiten de EU”, aldus Hazekamp. 

Oplossing

De Europese Rekenkamer stelt voor gebruik te maken van mobiele slachthuizen. Daarmee wordt de slacht dichter bij de productielocatie gebracht. Het betekent minder lange stressvolle reizen voor het slachtvee, maar ook een milieuvriendelijker proces. Ook kan de EU een EU-etiketteringssysteem voor dierenwelzijn maken. Daarmee zouden consumenten het antwoord krijgen op de vraag of de dieren die ze eten al dan niet een goed leven gehad hebben. Uit onderzoek van de Europese Rekenkamer blijkt dat consumenten best meer willen betalen voor dieren die in goede omstandigheden geleefd hebben. 

Ook zijn de gegevens die de EU heeft over het vervoer van levende dieren versnipperd. De Europese Commissie beschikt daardoor niet over een duidelijk overzicht van de transporten. Volgens de Rekenkamer kan een speciaal computersysteem gemaakt worden waarmee transportgegevens centraal opgeslagen worden.

Mooi idee
Eerste reacties
Strak plan
Schiettent
Chefsache
Nieuwe wet

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie