Europese Rekenkamer: 1 miljard euro voor consultants is het geld niet waard

De 1 miljard euro die de Europese Commissie besteedde aan externe consultants was het geld niet waard, zegt de Europese Rekenkamer. De onderzoekers wijzen ook op tekortkomingen in de manier waarop het werk van consultants en de toegevoegde waarde ervan worden beoordeeld.

2 min. leestijd
Coins stack with balance scale. Money management, financial plan, time value of money, business idea and Creative ideas for saving money concept.

Tijdens de geanalyseerde periode (2017-2019) heeft de Europese Commissie contracten afgesloten met 2769 externe consultants. De tien grootste leveranciers waren goed voor 22 % (ongeveer 600 miljoen euro) van de totale contractbedragen.

Dat wil zeggen dat sommige diensten van de Europese Commissie in hoge mate afhankelijk zijn van een betrekkelijk klein aantal adviseurs. Het komt vaak voor dat één enkel advieskantoor opeenvolgende opdrachten over meerdere jaren in de wacht sleept. Dat brengt risico’s met zich mee, stelt de Rekenkamer. Zo worden sommige diensten van de Commissie te afhankelijk van dezelfde adviseurs. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan als adviseurs over een overlappend thema advies geven. Voorbeeld: een commercieel advieskantoor dat tegelijkertijd de Commissie adviseert op landbouwbeleid en op klimaatbeleid, komt al snel in de verleiding om twee opdrachtgevers binnen die Commissie (in dit geval de Eurocommissaris belast met Landbouw en de collega belast met Milieu) naar de mond te praten.

Dit moet beter, zegt de Rekenkamer afsluitend. Zij roepen de Europese Commissie dan ook op de transparantie te vergroten door regelmatig en nauwkeurig verslag uit te brengen over haar gebruik van de diensten van externe consultants.

De adviseurs werden ingezet voor onderzoek en evaluaties over nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid van de Europese Unie, internationale partnerschappen, instrumenten van het buitenlands beleid, en milieu- en klimaatacties.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie