Europese christendemocraten verharden op het migratiedossier

Volgende week komen de Europese leiders samen om het over het migratiedossier te hebben. Europarlementariër Jeroen Lenaers pleitte vandaag namens de Europese christendemocraten (EVP) voor een strengere aanpak.

3 min. leestijd
(CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers, bron foto: EP Multimedia)

“In 2022 staken 330.000 mensen onze grenzen illegaal over. Dat is een toename van 64 procent ten opzichte van vorig jaar”, voor CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers liegen de cijfers er niet om. “Tegelijkertijd blijft het aantal asielzoekers dat terugkeert [na afwijzing, red.] alarmerend laag. Dat is onhoudbaar en moet onmiddellijk aangepakt worden.”

De Europese Volkspartij (EVP), de moederpartij van het CDA en tevens de grootste fractie in het Europees Parlement, heeft de jongste maanden vol op het migratiedossier ingezet. De boodschap is duidelijk: als Brussel niet ingrijpt, staat ons een nieuwe vluchtelingencrisis à la 2016 te wachten. 

Avances

Volgens de christendemocratische fractie EVP is een strengere grensbewaking daarom essentieel voor een beter Europees migratiebeleid. “Daarvoor moet er Europese financiering komen voor de lidstaten die onze buitengrenzen bewaken”, vertelt Lenaers. Dat zou deze landen ook de vrijheid moeten bieden om zelf uit te zoeken wat de efficiëntste manier is om deze klus te klaren.

In het verlengde daarvan vindt Lenaers dat het Brusselse taboe op “fysieke grensinfrastructuur, zoals grenshekken,” doorbroken moet worden. Dat voorstel zal de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) in het Europees Parlement, waarvan de SGP en JA21 deel uitmaken, vast en zeker smaken. De afgelopen maanden leken steeds meer EVP-kopstukken avances te maken naar de ECR om de handen in elkaar te slaan voor de volgende Europese verkiezingen. 

Bij de Socialisten & Democraten, de moederpartij van de PvdA, zullen ze heel wat minder blij zijn met de vlucht naar rechts op het migratiedossier. De sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement werkt doorgaans vaak samen met de EVP; het zijn Europese coalitiepartners als het ware.

Raakvlakken met Nederland

Voor het Nederlandse kabinet komt het daarentegen wel goed uit dat de grootste Europese fractie een draai naar rechts lijkt te maken op het migratiedossier. Neem nu het voorstel van de grensinfrastructuur: staatssecretaris voor Asiel en Migratie Eric van der Burg noemde het Oostenrijkse idee om een grenshek tussen Bulgarije en Turkije te bouwen eerder al “bespreekbaar” voor Nederland. 

Vorige week riep het kabinet nog op om alles op alles te zetten als niet-Europese landen zich niet constructiever opstellen bij het aanpakken van onze migratiezorgen. Van handel tot ontwikkelingshulp: als het van Nederland afhangt, moet Brussel elk drukmiddel gebruiken om derde landen te dwingen migratie-oorzaken aan te pakken en meer uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Lenaers laat weten dat de EVP dat standpunt deelt.  

Een ander opvallend voorstel van de Europese christendemocraten is om met strengere regels voor ngo-schepen te komen. In het verleden zorgde het al voor de nodige diplomatieke rellen wanneer zij op eigen initiatief migranten op zee redden en vervolgens bij een Europese haven naar keuze aanklopten. 

Om asielzoekers zoveel mogelijk te ontmoedigen überhaupt nog illegaal de Middellandse Zee over te steken, pleit de EVP voor centra buiten de EU, in bijvoorbeeld Noord-Afrika, waar migranten hun asielaanvragen kunnen indienen. “Daar kunnen zij veilig worden opgevangen en kunnen we de aanvragen efficiënt en humaan behandelen”, aldus Lenaers. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie