‘Europa heeft steeds meer invloed in Overijssel, maar levert ook veel op’

De Provinciale Statenverkiezingen lijken steeds meer Europees. Stikstof, economische onafhankelijkheid van China of Rusland en duurzaamheid zijn allemaal zaken die in provinciehuizen uitbundig besproken worden. Toch is het vaak Europese wetgeving die doorslaggevend is. Brusselse Nieuwe sprak daarom in de aanloop naar de verkiezingen met leden van het Europees Comité van de Regio’s, de regionale adviseurs van de EU.

3 min. leestijd
Eddy van Hijum (Bron foto: Provincie Overijssel)

Als eerste aan zet is gedeputeerde in Overijssel Eddy van Hijum (CDA). Hij komt met zijn collega’s uit de regio zes keer per jaar samen om het over Europese wetgeving te hebben. Als lid van het Comité van de Regio’s adviseert hij de EU, met een regionale blik, over Europese wetgeving.

Brussel in de regio

“Ja!” antwoordt van Hijum. “Europa heeft steeds meer invloed in mijn regio.” De wetten en regels die in Brussel gemaakt worden, werken sterk door in de provincies en de gemeenten. Dat vindt hij niet per se slecht. Er is namelijk ook een andere kant van de munt en dat is het geld dat de regio’s krijgen van de EU.

Soms gaat de EU te veel in detail. “Brussel laat dan te weinig ruimte over om in gebieden van onderop met mensen oplossingen te bedenken”, zegt Van Hijum. De stikstofdiscussie is een voorbeeld. In dat dossier zijn vanaf een te grote afstand, letterlijk zo’n 220 kilometer, beslissingen genomen. Als lid van het Comité van de Regio’s kun je daar iets aan doen.

“Maar van 2014 tot 2020”, merkt hij op, “heeft Overijssel 520 miljoen euro ontvangen van de EU.” Dat geld gaat naar bedrijven, innovatie en plattelandsontwikkeling. Dat is best betekenisvol, vindt hij. “Overijssel heeft onlangs 25 miljoen gekregen van het Rijk, een fractie van wat we van de EU krijgen.”

Europa van onderop

Hij staat positief-kritisch tegenover de EU, zegt hij. “Ik vind dat we elkaar nodig hebben. Ik geloof ook in het Europa van de regio’s.” Hij is bijvoorbeeld maandag in Brussel geweest om met vijftien andere regio’s in Europa te praten over het stimuleren van de industrie. “Je deelt daar kennis, ervaring en je kan mensen uitwisselen”, zegt Van Hijum.

Invloed

Dat Europa grote invloed heeft op de regio’s, weet ook de provincie Overijssel. “Daarom proberen we steeds meer in Brussel invloed uit te oefenen”. Hij haalt de natuurherstelwet aan. Dat is Europese wetgeving waaraan nog gewerkt wordt en die de bescherming van natuur op zou moeten schroeven. “Overijssel zegt: het doel snappen we. Maar de beperkingen die het oplevert en de manier waarop het moet gebeuren, daarover is niet goed nagedacht”, aldus Van Hijum.

We proberen dat niet alleen via het Huis van de Nederlandse Provincies, waar lobbyisten uit alle provincies bij aangesloten zijn, te beïnvloeden, maar ook via het Comité van de Regio’s. Daarnaast kijkt de provincie goed naar wat in Brussel op de agenda staat. “Daardoor zit je er direct bovenop.”

Of die invloed vanuit Brussel ook bij de burger te voelen is, is een andere vraag. “Neem de hele discussie over Chinese bussen”, zegt Van Hijum. Er moesten nieuwe bussen aangeschaft worden en het oog viel op bussen uit China. In de provincie werd gevraagd: waarom kunnen we geen Europese bussen kopen? “Dan kom je uit bij Europese wetgeving die zegt dat provincies en gemeente geen eisen mogen stellen die vrij verkeer van goederen verminderen. Ook buiten de EU.” De ambtenaren in het provinciehuis weten dus goed hoe het zit, maar de burger kan achterblijven. “Europa is niet altijd zichtbaar. Mensen ervaren ook niet altijd waar een euro vandaan komt”, aldus Van Hijum. “Dat proberen we wel te laten zien”.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie