Eurocommissaris Breton pleit in Eindhoven voor Europese technologische zelfstandigheid

Hoog bezoek uit Brussel op de Technische Universiteit Eindhoven: Eurocommissaris voor Interne Markt Thierry Breton gaf er een pleidooi voor Europese onafhankelijkheid op het gebied van technologische ontwikkelingen en productie.

3 min. leestijd
Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future

“Sommigen zullen zeggen dat de Europese Unie achterloopt op het gebied van technologie. Maar een van de bedrijven met de hoogste beurswaarden zit hier en het is Europees,” zei Breton tijdens zijn speech bij de opening van het academische jaar van de Technische Universiteit Eindhoven. Het bedrijf waarnaar hij verwijst, is het Nederlandse ASML dat zijn hoofdkantoor in Eindhoven heeft. 

De boodschap van Breton is er een van zelfverzekerdheid: ook op technologisch gebied is de Europese Unie sterk genoeg om onafhankelijk te zijn: “Wij hebben de visie en de middelen om de leiding te nemen op de markten van de toekomst,” zei Breton. Hoe ziet zijn visie voor de Europese technologiesector eruit?

Europese belangen voorop

Het conflict tussen Rusland en Oekraïne, de economische dominantie van China, een veranderde relatie met de Verenigde Staten en toenemende druk op democratische waarden wereldwijd: stuk voor stuk geopolitieke veranderingen die de Europese Unie aanzetten om een andere koers te gaan varen op belangrijke beleidsgebieden. “Het is tijd om naar een andere versnelling te schakelen om deze ingrijpende veranderingen bij te benen,” aldus Breton. 

Op het gebied van technologie betekent dat voor Breton inzetten op digitale en groene technologieën als “essentiële motor voor onze veerkracht.” Onder meer chips, data, waterstof en batterijen zijn daarbij belangrijke technologieën “waarin we moeten investeren om de echte industriële revolutie te laten plaatsvinden,” zei Breton. 

Op de Europese beleidstafel liggen inmiddels al nieuwe wetten om de Europese Unie op technologisch vlak zelfstandiger te maken. Met de Europese chipwet bijvoorbeeld wil de Europese Commissie investeren in het ontwikkelen en produceren van chips voor computers, smartphones en allerlei andere apparaten. Die processen moeten meer op Europese bodem plaatsvinden zodat wij hier minder afhankelijk worden van producenten buiten de Europese Unie, is het idee. Maar de Europese Unie zal haar partners daarbij niet volledig de rug toekeren. Hoe gaan die relaties er dan wel uitzien?

Sterke banden behouden

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne vaart de Europese Unie al een andere koers, bijvoorbeeld op het gebied van energie: “We zijn vastberadener dan ooit om ons van Rusland te “ontkoppelen”, zonder onszelf te isoleren. Wij stappen over op verschillende andere energieleveranciers, versnellen onze overgang naar groene energiebronnen en bereiden een structurele hervorming van onze elektriciteitsmarkt voor”, aldus Breton. 

Ook op het gebied van technologie moet de Europese Unie volgens Breton op een slimmere manier samenwerken met andere grootmachten. Dat kan bovenal door goede handelsrelaties op te bouwen en te onderhouden, iets waarvoor Breton Nederland prees tijdens zijn speech: “Als handelsland begrijpt Nederland dit beter dan ieder ander land in Europa,” zei Breton. Internationale handel is dus onmisbaar voor de economische groei van de Europese Unie en haar lidstaten. Maar wat is uiteindelijk het doel dat Breton wil bereiken met die versterkte samenwerking? “Een assertiever Europa dat zijn eigen belangen behartigt, dat een geloofwaardige partner is en bruggen bouwt met andere mogendheden in de wereld, als gelijken die iets in te brengen hebben.” 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie