Column Post uit Brussel: Lobby op de rails

Er gaat niets boven Groningen. Met deze fantastische slogan voor binnenlandse promotie loopt het Noorden in Europa tegen grenzen aan. Want juist door landsgrensoverschrijdend personenvervoer komt Europese subsidie voor vervoersverbindingen in zicht. De komende week is er een vergadering in de Tweede Kamer en op 5 december in Brussel. Daarom schaken Noordelijke belangenbehartigers en bestuurders op meerdere internationale borden.

3 min. leestijd

Het is al decennia een wens om het Noorden van het land beter aan te sluiten op het Westen. De Zuiderzeespoorlijn sneefde, maar de Lelylijn (een spoorlijn tussen Groningen en Lelystad) kwam na een succesvolle lobby van belanghebbenden in het coalitieakkoord van Rutte IV. Drie miljard is er voor uitgetrokken, maar veel meer dan het dubbele is nodig. Een voorwaarde voor de 125 kilometer is subsidie uit Brussel: fondsen die worden betaald uit de gezamenlijke Europese begroting.

Daarvoor moest de Lelylijn wel worden aangemeld in Brussel. De verantwoordelijke Roemeense Eurocommissaris Agra Valean, in juni op werkbezoek in Rotterdam, zei tot schrik van het Friese Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) dat ze die brief nog niet had gezien. Daarop werd gelijk actie ondernomen door het ministerie richting Europese Commissie. En Minister Harbers ging met het plan onder zijn arm in Praag in gesprek met zijn 26 collega’s.

Afgesnoept

Kamerlid Van der Plas (BBB) vroeg ondertussen bezorgd of er wel voldoende draagvlak voor de Lelylijn was. Zijn er voldoende stops, reizigersprognoses, en wat gaat het kosten?

In dit dossier gaat het vaker over draagkracht, de aslast geheten. Maar de discussie over draagvlak loopt ook al jaren. Experts uiten zorgen over het onrendabele aantal passagiers van de treinen door het dunbevolkte Flevoland. Bovendien zouden er van het drukke bestaande traject Groningen-Zwolle reizigers worden afgesnoept. Hoewel de inbreng van ‘de provincies’ in de Haagse EU-standpuntbepaling eenstemmigheid veronderstelt staan dus niet alle noordelijke bestuurders te juichen bij een Europese lobby voor de Lelylijn. Maar in oktober kwam er goed nieuws. De eerste reactie van de Europese Commissie was positief.

Op 5 december vergadert de staatssecretaris met haar collega’s over treinverbindingen bij de Transportraad in Brussel. De Tweede Kamer bespreekt zo’n debat altijd voor. Dat Commissiedebat Transportraad in de Tweede Kamer is volgende week woensdag 23 november.

96 Duitsers

De voorbereiding vergt dat de fracties de agenda met de Nederlandse standpunten (in jargon: de geannoteerde agenda) een dezer dagen moeten kunnen lezen. Maar de inzet is op het moment van schrijven nog niet binnen. Dat is geen omissie van het ministerie, dat de brief moet schrijven. Om een beetje actueel te kunnen zijn is de agenda van die Raad twee weken tevoren nog niet af. In Brussel maakt het Raadssecretariaat die met het EU-voorzitterschap, nu Tsjechië. Die laten zich niet haasten door een vroeg ijverig Nederlands parlement.

Het Europees Parlement spreekt in de Transportcommissie ook over het transportnetwerk. De Europarlementariërs kunnen brieven en bezoek uit het Noorden verwachten. Daarbij wordt niet alleen ingezet op de 29 Nederlanders-ook de 96 Duitse Europarlementariërs zijn belangrijk. Want aan gene zijde van de grens zijn her en der ook twijfels over het gebrek aan potentieel.

Gelukkig kan de regio bogen op expert- belangenbehartigers, die zowel de Haagse als Brusselse wegen goed kennen en op meerdere borden tegelijk schaken. Zo werkt de gecoördineerde lobby om de Noordelijke belangen in Europa op de kaart te krijgen als een trein.

Praktijkprofessor Europa van de Haagse Hogeschool Mendeltje van Keulen (cartoon) was griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Zij kijkt wekelijks voor Brusselse Nieuwe in brievenbus van de Tweede Kamer naar de post uit Brussel. Elke week de column van Mendeltje van Keulen in je mailbox ontvangen? Abonneren kan hier voor slechts 1 euro in per maand. Daarmee levert u een bijdrage aan de onafhankelijke journalistiek en opinie over Europese zaken die Nederland raken.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie