Column Post uit Brussel: Reces is geen vakantie

Alle problemen – in de maatschappij, de economie, corona, en de geopolitiek – leken de afgelopen hectische maanden samen te komen, aldus Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp in haar recesspeech bij de sluiting van het parlement voor het zomerreces. De Voorzitter probeerde het ondanks haar verwijzingen naar deze ‘perfecte storm’ luchtig te houden; er werd gelachen en geapplaudisseerd. Niettemin vrezen sommigen een warme zomer.

3 min. leestijd

In de lange lijst bedankjes in de speech van de Kamervoorzitter kwam de hele organisatie samen: De Kamerleden in de bouwbegeleidingscommissie, de leden van de reglement van orde-commissie en de collega’s die de parlementaire ondervraging evalueerden. De organisatoren van de open-deurdag, bodes en de Kamerbewaarder, de redacteuren van de Handelingen en de voorlichters, die ook deze speech schreven. De parlementaire journalisten, waaronder, bij name genoemd, Ron Fresen die dit voorjaar afscheid nam.

Sinds 1956 is de ‘recestoespraak’, waarmee de laatste stemmingen voor het zomerreces worden afgesloten, een traditie. In Perscentrum Nieuwspoort wachtten fractie- en stafmedewerkers ongeduldig op de komst van de Leden. De laatste disco in het oude pand kon iets voor middernacht losbarsten onder de klanken van DJ Joost Eerdmans (JA21)

Tijd voor Europese zaken

De Tweede Kamer is nu met reces gedurende de hele periode van schoolvakanties. Dat betekent dat de eerste vergaderingen in de tweede week van september op de rol staan. Maar reces is geen vakantie, hoewel je die als Kamerbewoner wel (zelfs: alleen) in recessen mag opnemen.

Het zijn acht weken voor achterstallig onderhoud, werkbezoeken, bijlezen en gesprek met de achterban. En voor Europees werken – want voor de Europese instellingen en in veel lidstaten begint het reces pas in augustus. In de meeste Raden van Ministers en in alle overleggen van de 27 nationale EU-ambassadeurs en ambtenaren hebben de Tsjechische collega’s de hamer overgenomen van de Fransen.

Ook de parlementen rouleren in wie de organisatie van bijeenkomsten op zich neemt. Voor die ‘parlementaire dimensie’ wordt het nodige werk verzet. De plaatsvervangend voorzitter van de Kamercommissie Europese Zaken, Raoul Boucke (D66), gaat volgende week naar de halfjaarvergadering in het Tsjechische nationale parlement in Praag. Ook Kamerleden van de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie gaan in september naar die stad, om er te confereren over het Europese buitenlandbeleid.
Bij de start van een nieuw EU-voorzitterschap werd de Nederlandse ambassadeur in dat land altijd uitgenodigd te komen vertellen over de EU-prioriteiten. Maar ambassadeur in Tsjechië en oud-commissiegriffier Europese Zaken Daan Huisinga geeft deze briefing dit keer en marge van de conferenties in Praag, besloten de woordvoerders.

Dagjes

Er zijn in juli ook Europese ministerraden, waar de Kamercommissies een zogenaamd “schriftelijk overleg” over voeren. Zowel over de Landbouw- en Visserijraad van juni en september wordt niet live gedebatteerd. Dat geeft de in eigen land geplaagde bewindspersonen mogelijk wat lucht.

Daarnaast gaan de meeste Binnenhofbewoners er van uit dat er de nodige ‘events’ zullen zijn, die het reces zullen onderbreken. Dat gebeurde de afgelopen zomers ook. ‘Events, my dear boy, events’, zoals de voorganger van de deze week opgestapte Britse premier Boris Johnson, Harold McMillan, die het meeste vreesde als staatsman. In gespannen afwachting van wat komen gaat, kunnen de Kamerbewoners even ontspannen met de terug-van-vakantiequiz, waarin Vera Bergkamp’s voorganger, Frans Weisglas door de satire van Buro Renkema wordt gepersifleerd.

Welk Kamerlid gaat er dit jaar niet op vakantie, maar dagjes?

Mendeltje van Keulen (cartoon) is onder meer praktijkprofessor Europa bij de Haagse Hogeschool. Van 2011 tot 2017 was zij griffier Europese Zaken bij de Tweede Kamer. Zij leegt voor Brusselse Nieuwe regelmatig de brievenbus van de Tweede Kamer en legt Europese voorstellen bovenop de stapel.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie