Afnemen beschermde status wolf gaat langzaam

De populatie van de wolf is in de hele EU toegenomen. De Europese Commissie wil de beschermde status afzwakken. In alle lidstaten zullen dan dezelfde regels gelden. Nu heeft Nederland nog strengere regels dan bijvoorbeeld Zweden. Ongelimiteerd jagen blijft evenwel onmogelijk.

Post uit Brussel | Geopolitieke zorgvuldigheid

Jaren werd onderhandeld over de ‘corporate sustainability due diligence’ richtlijn. Deze wet, ook wel bekend als de CS3D in Brussels jargon, is onderdeel van de Green Deal. De wet moet misstanden zoals mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling in productie- en handelsketens voorkomen. Nederland wilde een spoedige afronding, schrijft de minister aan de Kamer. Maar de wet strandde door tegenstand van lidstaten met zorgen over het Europees concurrentievermogen.