Brussel achter de schermen: de Europese Commissie

Sinds september duikt Brusselse Nieuwe samen met beleidsmakers, politici en lobbyisten in de Europese politiek. Telkens op zoek naar de Nederlandse noot. In deze zomerreeks brengen we een bezoek aan Nederlanders die werkzaam zijn in Brussel. Zij staan niet in de schijnwerpers, maar in de coulissen. Daar, in de wandelgangen, achterkamers en persruimtes, waar de toekomst van Europa écht wordt uitgestippeld. Wat kunnen ze ons vertellen over het gebouw, de gebruiken en de agenda voor het komende politieke seizoen? Voor het vierde en laatste zomerbezoek, gaan we langs bij de Europese Commissie in Brussel.

5 min. leestijd
Maarten Verwey

Maarten Verwey, Directeur-Generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie

Niet in het grote Berlaymont-gebouw, maar net aan de overkant in het zogeheten Karel de Grotegebouw aan de Wetstraat in Brussel, zit een man met een Europese visie voor de economie. Brusselse Nieuwe sprak binnen de afdeling voor Economische en Financiële Zaken (DG ECFIN) met Directeur-Generaal Maarten Verwey en nam een kijkje achter de schermen.

Missie

“Binnen deze instelling ben ik Directeur-Generaal voor economische en financiële aangelegenheden. Ik ben verantwoordelijk voor DG ECFIN, zoals dat heet, en dat is in feite de economische dienst van de Europese Commissie”. Als voormalig directeur buitenlandse financiële betrekkingen van het Nederlandse ministerie van Financiën zit Verwey op de juiste plek in Brussel. Waarom ruilde hij Den Haag in voor Brussel?

Verwey over zijn vertrek naar Brussel: “Ik ben in 2011 overgestapt van het Nederlandse ministerie van Financiën naar de Europese Commissie, eigenlijk op het hoogtepunt van de eurocrisis. Een belangrijke reden daarbij was dat ik zag dat we de problemen waarmee we te maken hadden niet op het niveau van Nederland konden oplossen maar dat we daar echt een Europese aanpak voor nodig hadden. Daar wilde ik graag mijn steentje aan bijdragen en dat geldt eigenlijk nog steeds: er zijn nog een heleboel problemen en uitdagingen die de grenzen van Nederland overstijgen en het is heel mooi om vanuit de Europese Commissie een bijdrage aan de oplossingen daarvoor te leveren.”

Europa en het belang voor Nederland?

Nederland kan het niet alleen, samen staan we sterker, is ook de boodschap van Verwey. “Nederland is geen eiland. Voor de veiligheid en de voorspoed van Nederland is het ongelooflijk belangrijk wat er in de rest van Europa gebeurt en Nederland heeft alle baat bij een welvarend maar ook stabiel Europa. Daarbij zijn er een heleboel problemen die niet stoppen bij de grens, zoals financiële stabiliteit: als er een bank in een buurland van Nederland omvalt kan dat ook consequenties voor Nederland hebben.” 

Andere belangrijke voorbeelden van zulk gezamenlijk optrekken van de lidstaten waren ook de coronacrisis, waarbij vaccins werden verdeeld over de lidstaten en de recente energiecrisis, waarbij de lidstaten energie oppotten om die de komende winter met elkaar te kunnen delen. Ook de klimaatcrisis en digitalisering worden gezamenlijk aangepakt. “Alle onderwerpen hebben gemeenschappelijk dat ze belangrijk zijn voor het welzijn van de EU-burgers en voor de stabiliteit en voorspoed in de EU.”

Terug- en vooruitblik

Het afgelopen jaar waren het vooral de coronacrisis, de energiecrisis en de reactie op het conflict in Oekraïne waaraan werd gewerkt binnen de Europese Commissie. Voor Verwey lag de nadruk binnen DG ECFIN op de economische en financiële middelen die de lidstaten uit de sleur van de coronacrisis moeten helpen. “Tijdens die crisis heeft de Europese Commissie een aantal nieuwe middelen ontwikkeld, waarvan twee grote binnen ECFIN: de faciliteit voor herstel en veerkracht en het SURE-initiatief.” Met dat eerste middel maakt de Commissie een pot geld geld vrij om de lidstaten te helpen hervormingen en investeringen uit te voeren om hen uit de economische gevolgen van de coronacrisis te helpen. “Tegelijkertijd hebben we ook InvestEU opgezet om bedrijven te steunen”, vertel Verwey.

En wat staat er na de zomer te wachten voor DG ECFIN? “Wat heel belangrijk zal blijven is de uitvoering van coronamiddelen.” En dat gebeurt niet van de ene op de andere dag: “dat loopt gewoon door en is ook ontzettend belangrijk in het huidige onzekere economische klimaat, want de komende jaren blijven we de lidstaten daarmee ondersteunen om koers te houden met belangrijke investeringen en hervormingen.” Nederland diende pas net voor de zomervakantie haar herstelplan in voor deze coronamiddelen, de Europese Commissie zal dit plan de komende maanden gaan beoordelen.

Stekkers

Verder zullen binnen de Europese Commissie ook de klimaatplannen van Eurocommissaris Frans Timmermans hoog op de agenda blijven staan. Verwey is tevreden met de grote ambitieuze plannen van de Commissie, maar ook ” alledaags” beleid dat omstreeks 2024 van kracht moet gaan doet hem deugd: “Waar ik persoonlijk heel erg blij mee ben, en dat komt er al aan, is dat er een einde komt aan de grote hoeveelheid verschillende stekkertjes voor iPhones en andere apparaten. Ik zie dat als een heel tastbaar voorbeeld van het gezamenlijk optrekken in de Europese Unie.”

Over de Europese Commissie

De Europese Commissie is de uitvoerende macht van de Europese Unie. Het maakt wetsvoorstellen, brengt die naar buiten om vervolgens door het Europees Parlement en de Raad te worden beoordeeld en voert uiteindelijk ook het EU-beleid uit. In beginsel wordt de Commissie aangestuurd door een college van 27 Commissarissen: één voor elke lidstaat van de EU. Voor Nederland is dat Frans Timmermans, die verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid. De voorzitter, momenteel Ursula von der Leyen, staat aan het hoofd van het college van Commissarissen.

Maar de Europese Commissie veel groter dan slechts dit groepje. De Commissie heeft verschillende afdelingen die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald beleidsterrein, een zogenoemd Directoraat-Generaal (DG). Die terreinen verschillen van energie tot migratie, maar ook van juridische zaken tot economie. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie