Bittere nasmaak over visserijrechten na Brexit

3 min. leestijd
Young woman eating herring with onions traditional dutch snack near the Rotterdam market

Visserij blijft een van de meest hoogoplopende discussiepunten van de Brexit. Van wie is de vis in de zee, is een vraag die zowel in Nederland, Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk wordt gesteld. Ondertussen beginnen de discussies over vis op verschillende plaatsen een beetje te ruiken.

Minister Carola Schouten (CU) gaat onderhandelen over hoeveel Nederlandse vissers volgend jaar maximaal mogen vangen. Ze doet dat tijdens de Landbouw- en Visserijraad op 11 en 12 oktober in Luxemburg. Naar verwachting zullen Nederlandse vissers minder mogen vangen dan dit jaar.

Vissen in het nauw

Een aantal vissoorten zit in het nauw. Allereerst verwacht Schouten dat vissers volgend jaar minder tong mogen gaan vangen. De Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee adviseert de hoeveelheid ten opzichte van dit jaar met 28% terug te brengen, omdat het aantal geboortes van jonge tong lager ligt dan verwacht. 

Ook gaat het al enkele jaren niet goed met de zeebaars. Toch wil Schouten toestaan dat er meer wordt gevangen, omdat uit advies is gebleken dat de zeebaarsvangst met 10.8% kan stijgen. Vissers moet kunnen profiteren van dit positieve advies, vindt Schouten. 

In gesprekken tussen de EU, het VK en Noorwegen wordt gesproken over vangstmogelijkheden op de zes gezamenlijk beheerde visstanden in de Noordzee: schol, kabeljauw, haring, wijting, schelvis en koolvis. Hier gaat Schouten uit van een vermindering van de vangst op schol. 

Geen schol offeren 

Met de kabeljauw in de Noordzee gaat het evenmin goed. Ook dit jaar is daarom het advies om 10,3 % minder van deze vis te vangen. Schouten verwacht dat de EU daarom een verlaging vraagt van de wijting- en schelvisvangst, omdat kabeljauw dan vaak bijvangst is. Hier wil ze nog wel mee instemmen. Maar niet met een verdere vermindering van de vangst op schol, daar trekt Schouten de grens, omdat volgens haar er daarbij maar weinig bijvangst van kabeljauw.

Wel verwacht Schouten dat Nederlandse vissers veel meer wijting (+236%) en schelvis (+154%) mogen vangen.

Vangstrechten Noorwegen

Dan moet er ook nog gepraat worden met Noorwegen over de wateren en vangstrechten. Daar wordt een ruil die Minister Schouten wil doen een lastig punt op de agenda. Het plan is om de quota van de blauwe wijting in te ruilen voor de Arctische kabeljauw. Dit wordt niet gemakkelijk, want het quotum voor wijting is veel kleiner dan voor kabeljauw.

Het is nog onduidelijk wanneer de knopen definitief worden doorgehakt. Door de Brexit moeten de landen bijna helemaal opnieuw beginnen met onderhandelen. Schouten hoopt wel nog voor de Decemberraad de afspraken te hebben gemaakt.

Visstrijd tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

Tussen de Fransen en de Britten zijn de discussies over de visvangst nog veel zuurder geworden. De Fransen zijn boos omdat ze vinden dat het Verenigd Koninkrijk zich niet aan de afspraken uit de Brexit-overeenkomst houdt. De Britten verleenden slechts 12 van de 47 aangevraagde vergunningen voor kleine Franse boten om in Britse wateren te vissen. Tot woede van Frankrijk. Parijs vindt dat de Britten de Franse visserij niet om politieke redenen mag gijzelen. Parijs zal over twee weken bekendmaken of ze tegenmaatregelen gaan nemen. 

Dit is niet het eerste akkefietje tussen de twee landen. Eerder dit jaar zetten de Britten nog oorlogsschepen in bij het eiland Jersey, na protesten over het beperken van de visserij voor Franse boten.

Meer over visserij:

Nederland krijgt op een na hoogste bedrag uit Brexitfonds
Lees de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer over de onderhandelingen hier

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie