BBB-verkiezingsprogramma: ‘Voedselveiligheid gedoemd door regeldruk Europa’

Europese regels maken het de boeren moeilijk. Dat stelt de BBB in haar verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen op 6 juni. De partij wil af van Europese regeldruk en wil desnoods de werking van de EU hervormen om dat te bereiken.

3 min. leestijd
(Sander Smit in het midden)

Met nog minder dan een paar weken te gaan tot de Europese verkiezingen van 6 juni publiceerde ook de BoerBurgerBeweging haar verkiezingsprogramma. Een programma dat de boerenstem naar Brussel moet brengen. Minder regeldruk is het mantra, want de voedselveiligheid in Europa staat op het spel, zegt de BBB. Jarenlange opstapeling van regelgeving, gebaseerd op ongefundeerde aannames over landbouw, visserij en natuur, brengen de voedselproductie in gevaar, stelt de partij.

Vruchtbare gebieden

Eerst de landbouw. De BBB wil een Europese Food 2050-strategie. De BBB wil dat EU-landen land aanduiden. Deze keer geen natuurgebieden, maar juist vruchtbare agrarische grond. Eenmaal aangewezen tot beschermd ‘Food-2050’-gebied, mogen er geen productie-verlagende maatregelen op het land genomen worden. Denk aan verplichte braakligging of het beperken van mestgebruik. Zo hoopt de BBB boeren en vruchtbare grond te beschermen tegen regels van bovenaf.

Het mag sowieso beter met de vorming van regelgeving in Brussel en Nederland, vindt de partij. Vooral als het gaat om bodemgezondheid en waterkwaliteit baseert huidige regelgeving zich volgens de BBB op modellen die geen rekening houden met de lokale omstandigheden. Volgens de partij kijkt de EU niet naar de eigenschappen van bepaalde regio’s of gebieden, maar worden ze allemaal op één hoop gegooid. BBB wil minder regels die voor alle boeren gelden en meer maatwerk. De BBB wil dat boeren zelf kunnen bepalen hoe ze nieuwe klimaatdoelen op hun boerderij bereiken.

Europese senaat

Minder regelgeving blijft de rode draad in het BBB-verkiezingsprogramma. Ook wanneer het programma over de werking van de Europese Unie gaat, komt regelgeving weer terug. Om de regeldruk te verminderen wil de BBB namelijk het Comité van de Regio’s, de spreekbuis van regio’s en steden in de EU, ombouwen tot een Europese senaat die toetst of nieuwe wetgeving wel aan het subsidiariteitsbeginsel voldoet. Dat is een afspraak dat Europese wetgeving alleen gemaakt mag worden wanneer het probleem ook alleen op Europees niveau het beste opgelost kan worden. Op dit moment doen de parlementen van EU-landen al een subsidiariteitscheck. Trekt meer dan een derde van de nationale parlementen aan de alarmbel, dan moet de Commissie opnieuw naar een wetsvoorstel kijken. Zijn het meer dan de helft van de nationale parlementen dan belandt het mogelijk in de prullenbak.

Peilingen

Of de BBB zetels gaat halen de komende verkiezingen moet nog blijken. Vooralsnog staat de partij in de peilingen op één zetel. Als de BBB een zetel weet te winnen sluiten ze zich aan bij de christendemocraten van de EVP. Daar zit ook het CDA en de ChristenUnie bij. Ook NSC wil bij de EVP-fractie.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie