Autobouwers: ‘EU bouwt plaatst veel te weinig laadpalen’

Er zijn te weinig laadpalen in de EU, zegt de koepel voor Europese autobouwers ECEA. Verder is er een ongelijke verdeling: het overgrote deel bevindt zich in Nederland, Frankrijk en Duitsland.

3 min. leestijd
(Bron foto: iStock)

Volgens autobrancheorganisatie ACEA gaat de uitrol van elektrische laadpalen veel te langzaam in de Europese Unie. Meer nog: om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, zouden er jaarlijks maar liefst acht keer meer laadpalen gebouwd moeten worden dan nu het geval is.

“We zijn zeer bezorgd dat de uitrol van de infrastructuur geen gelijke tred heeft gehouden met de verkoop van elektrische auto’s”, vertelt Sigrid de Vries, directeur van de ACEA. “Deze klooft dreigt nog veel groter te worden. Veel meer dan wat de Europese Commissie nu voorziet.” 

De afgelopen zeven jaar verkochten fabrikanten drie keer meer elektrische auto’s dan dat er laadpalen bij kwamen.

De Commissie kan niet rekenen

Vanaf 2035 mogen fabrikanten geen auto’s meer verkopen met een klassieke verbrandingsmotor in de EU. De Europese Commissie wil daarom dat er tegen 2030 3.5 miljoen publieke laadpalen zijn geïnstalleerd in de EU. Om dat doel te halen, zouden er jaarlijks 410.000 laadpalen moeten bijkomen. Dat betekent dat de lidstaten flink aan de bak moeten: vorig jaar werden er slechts 150.000 geïnstalleerd.

Maar volgens de ACEA is het cijfer van de Europese Commissie ook nog eens veel te laag. De organisatie becijferde dat we tegen 2030 8.8 miljoen laadpalen zullen nodig hebben in plaats van 3.5 miljoen.

Abonneer je nu op de nieuwsbrief Mobiliteit

De Commissie zou met name te laag inschatten hoeveel elektrische wagens er in 2030 op de weg rijden: 30 miljoen, tegenover een schatting van 65 miljoen van ACEA. Dat komt doordat de Commissie elektrische bestelwagens en plug-in-hybride auto’s niet meerekent. Ook gaat de Commissie uit van een energieverbruik dat aanzienlijk lager ligt dan wat recente cijfers uit de praktijk weergeven. 

“Gemakkelijke toegang tot openbare oplaadpunten is een essentiële voorwaarde om het wegvervoer koolstofvrij te maken”, stelt de Vries. “De investeringen in publieke laadinfrastructuur moeten dringend worden opgevoerd als we de infrastructuurkloof willen dichten en de klimaatdoelstellingen willen halen.”

Nederland laadpalenkampioen

Nog een probleem: het aantal elektrische laadpalen is zeer ongelijk verdeeld onder lidstaten. Twee derde van alle landpalen bevindt zich in slechts drie lidstaten, die goed zijn voor 20 procent van de Europese landmassa: Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Eerder uitte ook de Europese Rekenkamer al ernstige zorgen over de elektrificatiedoelen voor ons wagenpark. Zelfs bij Europees laadpalenkampioen Nederland gaat de groene omwenteling te traag om de Europese doelen te halen. Nederland zou erin kunnen slagen de CO2-uitstoot van de vervoerssector tussen 2019 en 2030 met 25 tot 46 procent te verminderen. Maar dat ligt onder het streefdoel van 55 procent.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie