Was Nederlandse biomassa uit Estland duurzaam?

Door Nederland gebruikte biomassa uit Estland is duurzaam volgens de geldende duurzaamheidseisen, maar de eisen die Nederland stelt zijn toe aan verbetering. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Emmissie Autoriteit (NEa).

2 min. leestijd

Dit onderzoek naar Estlandse houtkap voor biomassa werd uitgevoerd naar aanleiding van berichten van Greenpeace vorige zomer over misstanden in de biomassaproductie in het land. Bij biomassaproductie verbranden producenten hout van de bomenkap om energie op te wekken.

Houtkap oude bossen

Het balletje ging aan het rollen toen Greenpeace naar buiten bracht dat houtproductie voor biomassa ernstige schade aan bossen en natuur veroorzaakt. Graanul Invest, een leverancier van biomassa aan Nederland, kapt oude bossen in Estland met hoge biodiversiteitswaarde. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden, en bossen op veengronden waarin veel CO2 ligt opgeslagen, stelde Greenpeace.

Dit was extra pijnlijk voor de milieuorganisaties omdat zij alleen onder voorwaarden akkoord zijn gegaan met het gebruik van biomassa in het Convenant Duurzaamheid Biomassa. Ze stelden deze voorwaarden omdat biomassa maar in beperkte mate beschikbaar is. De grootschalige import van biomassa brengt een groot risico op misstanden en natuurvernietiging met zich mee. Hierdoor draagt de huidige inzet van biomassa waarschijnlijk juist bij aan klimaat- en biodiversiteitscrisis, stelt Greenpeace. Ze stapten daarom uit het convenant.

Onderzoek

Het ministerie voor Klimaat en Energie liet de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEa) onderzoeken hoe duurzaam biomassa uit Estland nu eigenlijk echt is.

De Estse biogrondstoffen uit het onderzoek van Greenpeace zijn niet in Nederland terechtgekomen, zeggen de onderzoekers. De biomassa die Nederland inzet voldoen aan de geldende duurzaamheidseisen en kunnen als duurzaam beschouwd worden volgens de huidige maatstaven.

Verbeteringen

Maar Nederland zou toch eens naar haar duurzaamheidscriteria moeten kijken, stelt NEa. Het negatieve effect van bomen verbranden (nodig voor de productie van biomassa) op de CO2-uitstoot, waar Greenpeace op wijst, is volgens NEa aannemelijk. Daarnaast is het de vraag in welke mate bossen in Estland voldoende beschermd worden. Deze zorgen zijn niet zomaar op te lossen, volgens de autoriteit zijn er extra wettelijke maatregelen nodig.

Klimaatminister Rob Jetten ontving deze resultaten. In een Kamerbrief concludeert hij dat het door Nederland gebruikte hout wel duurzaam is. Wel neemt hij de verbeterpunten die de NEa noemt serieus. Het kabinet gaat bekijken hoe de adviezen verwerkt kunnen worden in de aanscherping van de duurzaamheidseisen. 

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie