VERS VAN HET MES – Liveblog – gesloten. Lees terug!

5 min. leestijd

EASO wordt EUAA

15:05 – Brussel. Het Europese asielagentschap EASO heet voortaan het European Union Agency for Asylum (EUAA). De naamsverandering maakt deel uit van een pakket hervormingen die het Europese asielbeleid moeten moderniseren.

De EUAA krijgt een breder mandaat en moet ook toezicht gaan houden op het asiel- en opvangsysteem van de lidstaten. De bedoeling is dat de verschillen in asielpraktijken in de EU kleiner worden. De nieuwe naam moet laten zien dat het EUAA grotere bevoegdheden heeft dan het EASO.

Al in 2016 stelde de Europese Commissie voor om het mandaat van EASO te versterken, omdat door de migratiepiek van 2015 duidelijk was geworden dat het Europese asielbeleid tekort schoot.

Cirkel is rond voor Wolters

14:38 – Straatsburg. Er lijkt eindelijk schot in de Europese regelgeving rond ketenverantwoordelijkheid te komen. Verschillende Europarlementariërs, onder wie Lara Wolters (PvdA), willen bedrijven verantwoordelijk stellen voor hun gehele productieketen, ook als die voor een deel in andere landen zit. Zo kunnen onder meer kinderarbeid, ontbossing en slechte werkomstandigheden worden bestreden.

De initiatiefwet zat al maanden vast door toedoen van de Raad voor regelgevingstoetsing van de Europese Commissie. Dus besloot Wolters een WOB-verzoek in te dienen en daarmee de Commissie onder druk te zetten. 

En met succes: Wolters laat weten dat de eurocommissarissen Didier Reynders (justitie) en Thierry Breton (interne markt) haar hebben verzekerd dat de regelgevingstoetsing niet nog eens tussenbeide komt.

PVV-europarlementariër stapt over naar Forum

12:20 – Straatsburg. PVV-europarlementariër Marcel de Graaff stapt per direct over naar het Forum voor Democratie. Hij maakte bekend dat hij zich niet kan verenigen met “de huidige koers ten aanzien van Corona” van de PVV. De PVV heeft daarmee geen enkele vertegenwoordiger meer in het Europees Parlement.

De Graaff is sinds 2014 lid van het EP. Hij liet in een twitterberichtje weten dat hij het niet eens is met het corona-standpunt van PVV-leider Geert Wilders en vindt dat vrijheden consequent worden afgepakt.

Waar PVV nul zetels in het EP overhoudt, komt Forum nu weer op 1 zetel. Van de vier Europarlementariërs die in 2019 voor het FvD waren gekozen, zijn er namelijk drie overgestapt naar JA21 (Rob Rooken, Rob Roos en Michiel Hoogeveen) en is er een als onafhankelijk lid door gegaan (Dorien Rookmakers).

Europees geneesmiddelenbureau in Amsterdam moet tekorten bijtijds opsporen

11:45 – Straatsburg. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat is gevestigd in Amsterdam, krijgt er vanaf 1 maart een bevoegdheid bij. Het Europees Parlement heeft besloten dat het EMA samen met leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen kan gaan onderzoeken hoe tekorten bijtijds opgespoord kunnen worden. Tijdens de Covid-19 pandemie deden zich problemen voor met de aanvoer van hulpmiddelen zoals mondkapjes. De bedoeling is nu dat het EMA beter het hoofd kan bieden aan toekomstige gezondheidscrises. Daarnaast gaat het EMA gegevens over nieuw geaccepteerde medicijnen en klinische studies transparanter en toegankelijker maken.

Abortus in Europa

10:57 – Straatsburg. Niet voor het eerst maakt een debat over abortus in het Europees Parlement grote verschillen duidelijk. Waar de een vindt dat abortus in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens moet worden opgenomen, waarschuwt de ander voor de “bescherming van de dood”. Sommigen vinden dan weer dat abortus geen Europese aangelegenheid moet zijn.

PvdA’er Vera Tax ziet abortus als een universeel recht voor de vrouw en beschrijft Polen als schrikbeeld, waar door strenge nieuwe wetgeving vrouwen vanaf 1 juli al hun zwangerschappen en miskramen moeten opgeven zodat abortussen opgespoord en vervolgd kunnen worden. Als een van de zeer weinige mannelijke sprekers wees Bert-Jan Ruissen van de SGP daarentegen op de medische en mentale gevolgen van abortus. Hij vreest ook dat landen met een hoog aantal abortussen, zoals Denemarken, mikken op een maatschappij zonder mensen met het syndroom van Down.

Roos niet tevreden

10:56 – Straatsburg. Europarlementariër Rob Roos (JA21) is tegen de nieuwe Digital Services Acts (wet op digitale diensten) zoals deze nu tafel ligt. Het Europees Parlement stemt vandaag over een pakket regels die tot doel heeft de digitale rechten van Europese burgers beter te beschermen, onder meer tegen (Amerikaanse) techreuzen en internetbedrijven.

Groene gevolgen Nederland

10:30 – Den haag.

Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft een technische briefing in de Tweede Kamer. Het gaat over het rapport ‘Nederland Fit for 55’ : wat zijn de gevolgen voor Nederland van het Europese klimaatbeleid? Hier live te volgen.

Wopke uit quarantaine

10:15 – Den Haag. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra mag het huis weer uit na zijn coronabesmetting. Eerste stop? De Israëlische politicus en voormalig columnist Yair Lapid:

De dag is begonnen

09:30: Vandaag een lappendeken aan nieuws. In Straatsburg staan dierenwelzijn, werkgelegenheid en het abortusdebat centraal. Later op de dag bespreken de kersverse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Hoekstra en Ollongren, in Den Haag de opbouw van de Europese interventiemacht tegen de achtergrond van de oplopende spanningen in Oekraïne. En het groene luik is te vinden in Amiens, waar het Franse voorzitterschap een informele Energieraad heeft belegd.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie