Verbod verbrandingsmotor stap dichterbij

Succes voor de VVD-er Jan Huitema in de milieucommissie van het Europees Parlement. Al haalde de Friese boerenzoon bij de stemming over de nieuwe CO2-normen voor auto’s en bestelwagens niet alles binnen wat hij wilde.

4 min. leestijd
Internal combustion engine

Huitema is de rapporteur (hoofdonderhandelaar) namens het Europees Parlement voor het wetsvoorstel van de Europese Commissie dat in 2035 een einde moet maken aan de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor. Het is hem gelukt om een meerderheid te vinden in de milieucommissie voor het klimaatplan van Commissaris Frans Timmermans, maar Huitema’s wens om CO2-normen nog strenger te maken, haalde het niet. Begin volgende maand stemt het Parlement definitief over het verbieden van de verbrandingsmotor tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg.

Batterijen of klimaatneutrale benzine?

Huitema stond de afgelopen maanden in het oog van een stormachtig debat in Brussel. De politieke strijd ging over de vraag of nieuwe auto’s na 2035 alleen nog op stroom of waterstof mogen rijden of dat verbrandingsmotors die draaien op synthetische benzine toegestaan blijven. Vooral vanuit Duitsland, waar de auto-industrie goed is voor vele honderdduizenden banen, was de druk hoog om de verbrandingsmotor niet compleet te verbieden. 

Het Europese Parlement steunt nu het voorstel van de Commissie om dat wel te doen. Gelukkig, zegt Huitema. Synthetische benzine, dat de chemische industrie klimaatneutraal denkt te kunnen produceren uit waterstof en CO2, is volgens Huitema alleen voor vrachtwagens, schepen en landbouwtracktors een acceptabel alternatief. Voor gewone auto’s en bestelwagens is het veel zinvoller, zegt hij, om helemaal over te stappen op batterijen en waterstofcellen.

“Aangezien auto’s en busjes gemiddeld 15 jaar op de weg blijven, moet er snel actie worden ondernomen. Met CO2-normen scheppen we duidelijkheid voor de auto-industrie en stimuleren we innovatie en investeringen voor autofabrikanten. Daarnaast wordt de aanschaf en het rijden van schone auto’s zo goedkoper voor de consument. Zeker gezien de hoge prijzen van diesel en benzine is dat belangrijk. Zo wordt duurzaam rijden bereikbaar voor iedereen”, aldus Huitema.

Klimaatdoel voor 2030 niet verhoogd

Waar Huitema het voor elkaar kreeg om het einde van de verbrandingsmotor de eerste horde te laten nemen in het Europees Parlement, lukte dat niet met het aanscherpen van de CO2-doelen voor het wegverkeer. De Commissie wil dat de uitstoot van auto’s in 2030 met 55% verminderd is. In het EP gingen stemmen op om dat doel te verhogen tot 70%. Maar daarvoor was geen meerderheid in de milieucommissie, omdat de christendemocraten tegen stemde.

“Ik had liever gehad dat we het target hadden verhoogd, maar de stemming liep anders”, zegt Huitema in een reactie. Zijn doel is om in de komende weken in ieder geval een deel van de christendemocratische fractie over te halen om bij de finale stemming in de plenaire vergadering wel voor een hogere CO2-reductie in 2030 te stemmen. Huitema zet zijn hoop in ieder geval op de Nederlandse CDA-politici.

Verder aanscherpen van de CO2-normen betekent dat de auto-industrie veel sneller veel meer elektrische auto’s op de markt moet brengen. Huitema krijgt steun van zijn PvdA-collega Mohammed Chahim die ook wenst dat bij de plenaire stemming volgende week het reductiedoel alsnog hoger zal zijn dan de 55% die de Commissie voorstelt. Chahim: “Het sneller verhogen van het aandeel elektrische auto’s op de weg, leidt ertoe dat er in 2035 een grotere tweedehandsmarkt is voor elektrische auto’s”. Dat is belangrijk volgens hem, omdat de aanschafprijs van elektrische auto’s nu nog een grote belemmering vormt voor mensen om over te stappen van benzine op stroom.

Leaserijders moeten af van dieselverslaving

In plaats van een hoger reductiedoel voor de gehele auto-industrie, geeft het Europees Parlement de Europese Commissie de opdracht om met een specifiek doel te komen voor de zakelijke markt. Op die manier zou in ieder geval in 2030 het overgrote deel van de leaseauto’s geen CO2 meer uitstoten. De gedachte is dat via de leasemarkt er een impuls gegeven wordt om snel een tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s te laten ontstaan.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie