Tom Berendsen (CDA) blikt vooruit: het jaar waarin Europa onafhankelijker wordt op vlak van energie

In voorbereiding op het nieuwe politieke seizoen vroeg Brusselse Nieuwe Europarlementariërs vooruit te blikken op het komende jaar. Vandaag: CDA’er Tom Berendsen.

2 min. leestijd

Aan het begin van de oorlog in Oekraïne kwam nog veertig procent van het gas dat we in de Europese Unie gebruiken uit Rusland. We hebben gezien dat Poetin energie inzet als wapen. Mijn inzet het komende jaar is om de Europese Unie minder afhankelijk te laten worden van andere delen van de wereld voor energie, grondstoffen en kritische technologie.

Voor energie is de oplossing niet eenvoudig. Op korte termijn moeten we noodmaatregelen nemen tegen de torenhoge energieprijzen. Huishoudens, midden- en kleinbedrijven die het hardst geraakt worden, moeten steun krijgen. Daarnaast moeten we van deze crisis leren en versneld bouwen aan een echt Europees energiesysteem. Voor de Europese Unie, door de Europese Unie. Lidstaten moeten beter samenwerken en hun energieproductie ook beter op elkaar afstemmen. Want als Duitsland een kerncentrale sluit, raakt dat ons gemeenschappelijke energiesysteem. 

We moeten ook minder naïef worden ten aanzien van onze afhankelijkheid van China. We zijn afhankelijk van China voor zaken die we nodig hebben in onze toekomstige economie, denk maar aan batterijen in onze elektrische auto’s of het materiaal voor de zonnepanelen op onze daken. Dit vraagt om strategische en groene industriepolitiek. Samen met het bedrijfsleven de groene transitie versnellen om van Nederland en van de Europese Unie koploper op het vlak van groene industrie te maken. Goed voor het klimaat en de banen van morgen. 

Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat we onze innovatieve kennis beter beschermen. Juist in strategische sectoren zoals bijvoorbeeld de energiesector, de telecommunicatie of onze Europese grensbewaking, moeten we extra alert zijn voor inmenging van buitenaf. 

Door meer zelf te doen en daarnaast te blijven investeren in onderzoek en innovatie versterken we onze positie in de wereld. Zo blijven we technologie en producten ontwikkelen die andere delen van de wereld van ons willen hebben en die we dus op de geopolitieke onderhandelingstafel kunnen leggen. Zo zijn we goed vertegenwoordigd in offshore windenergie en maken we machines die de hele wereld nodig heeft.

Laten we de afhankelijkheid van Rusland zo veel mogelijk afbouwen en voorkomen dat we in de toekomst hetzelfde probleem krijgen met China, dat ons beeld op de wereld niet deelt. Ik draag vanuit het Europees Parlement met veel energie graag een steentje bij aan de oplossing.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie