Timmermans tegen Europees Parlement: stem voor mijn klimaatwetten

Frans Timmermans doet een dringend beroep op het Europees Parlement om zijn klimaatvoorstellen niet af te zwakken. Hou je aan je eigen klimaatwet, betoogt hij. Morgen stemt het Europees Parlement over een flink aantal nieuwe klimaatwetten.

3 min. leestijd

Europees Commissaris Frans Timmermans roept het Europees Parlement op zijn klimaatvoorstellen niet te laten verwateren. Hij herinnerde de parlementsleden eraan dat het reduceren van de CO2 geen politieke wens is, maar een wettelijke verplichting.

“Dit is pas het begin van het begin”, zei Timmermans bij de start van het plenaire klimaatdebat dinsdagochtend in Straatsburg. Retorisch vroeg hij de parlementsleden: “Blijven we binnen de wettelijke grenzen die we ons hebben gesteld?” 

“Ik denk niet dat er een enkele Europese burger is die we ervan moeten overtuigen dat we midden in een klimaatcrisis zitten”, zei hij terwijl hij het noodweer van het afgelopen jaar in herinnering riep: overstromingen in Duitsland en Nederland. Een tornado in Tsjechië. Sneeuw in Spanje op een moment dat je het niet verwacht.

“De klimaatproblemen gaan niet vanzelf voorbij. Het zal steeds erger worden”, zei hij.

Sociaal Klimaatfonds

Timmermans is vooral bezorgd over de uitkomst van de discussie in het Europees Parlement over het nieuw op te richten Sociaal Klimaatfonds. Dat moet in zijn voorstelling een pot geld worden, gevuld met vele miljarden euro’s. Met dat fonds kunnen de lidstaten subsidies financieren om burgers te helpen bij investeringen in duurzame energie en de isolatie van woningen.

Die financiële hulp is volgens Timmermans cruciaal voor de steun onder de bevolking voor de klimaatplannen: “We hebben een sociaal klimaatfonds nodig om kwetsbare gezinnen te helpen”.

Het geld dat het fonds moet vullen, wordt bijeengebracht door een prijs te plakken op de uitstoot van CO2. Nu moeten alleen grote bedrijven betalen voor hun CO2-emissie. In de voorstellen van Timmermans gaan alle bedrijven en ook burgers betalen voor de CO2-uitstoot. 

De PvdA’er noemt het herverdeling: “Een sociaal klimaatfonds dat inkomsten ophaalt bij de rijken die hun gedrag kunnen aanpassen zodat kwetsbaren die dat niet kunnen geholpen worden. Dat is een eerlijke manier van herverdelen”.

Klimaatbelasting voor burgers

Maar het voorstel om ook burgers te laten betalen voor de CO2 die ze uitstoten met hun cv-installaties is niet populair. Morgen stemmen de Europarlementariërs over een voorstel om dat deel van het plan te schrappen en het emissiesysteem alleen uit te breiden naar het hele bedrijfsleven.

Dat zou een lastenverzwaring voor burgers vermijden, maar het zou ook betekenen dat er minder geld beschikbaar komt voor het Sociaal Klimaatfonds. Volgens Timmermans zou het gaan om een halvering van het budget om arme gezinnen te helpen. Onaanvaardbaar voor hem. 

De rijken kunnen altijd nog verhuizen

“Natuurlijk zijn er kosten voor het introduceren voor het beprijzen van de uitstoot van CO2. Maar met een sociaal klimaatfonds is het gerechtvaardigd”, zei Timmermans in een laatste oproep om de noodzakelijke steun te krijgen van de het Europees Parlement. 

Timmermans: “Wie zal het meest lijden als gevolg van de klimaatverandering? De armsten. De kleine bedrijven. De boeren. Rijken kunnen altijd een andere plek vinden om te wonen. Gewone mensen niet”.

Het gras is altijd groener bij de buren.
Verken je horizon en ga ook eens vissen in een andere vijver!

Word lid Meer informatie